Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 579 103012 53568 675-552 334-107 65439 578377 31711 83924 035160 92821 997-196 34217 708---
Peňažné finančné inštitúcie221 06902 9868 637-75 515-29 84689940 8663 5656 87032 2354 548-12 2276 439---
Finančné inštitúcie iné ako PFI189 53801 2577 675-82 899-3 9742 22423 83268699838 3604 139-23 1641 015---
Nefinančné spoločnosti1 168 49608 29252 362-393 920-73 83436 455312 6197 58916 16690 33213 310-160 95110 253---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 6800-6-266-1901 25960260-2282---
Peňažné finančné inštitúcie570-0-37-00200000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI520-0-40-00123000-00---
Nefinančné spoločnosti1 5710-6-189-1901 22730260-2282---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom5940--980-174-1201 25960260-2282---
Peňažné finančné inštitúcie370-0-24--70200000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI380-0-26-00123000-00---
Nefinančné spoločnosti5190--980-124-1901 22730260-2282---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt