Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 578 048012 49269 351-551 043-106 24938 873380 73711 92523 506160 36320 782-196 12418 528---
Peňažné finančné inštitúcie221 58302 9768 633-76 451-29 48889341 2363 6086 88032 4544 296-11 7616 514---
Finančné inštitúcie iné ako PFI189 65401 2527 650-83 192-3 9872 28124 0486891 03138 4583 910-22 7601 085---
Nefinančné spoločnosti1 166 81108 26453 067-391 400-72 77435 699315 4537 62815 59589 45012 575-161 60410 929---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 5520-63-1 103-10401 7341203690-8172---
Peňažné finančné inštitúcie8600-0-143-0059100430-084---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3090-63-177-0070000-062---
Nefinančné spoločnosti2 3830-0-783-10401 1361203260-826---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 6770-28-263-10301 7341203690-8172---
Peňažné finančné inštitúcie7510-0-34-0059100430-084---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1750-63-43-0070000-062---
Nefinančné spoločnosti1 7500--35-186-10301 1361203260-826---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt