Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 521 276011 85668 482-516 644-103 71832 702381 81211 02221 872159 68621 924-187 36815 213---
Peňažné finančné inštitúcie221 47802 8248 848-75 892-30 0181 13940 8363 3856 51832 9014 533-11 6586 312---
Finančné inštitúcie iné ako PFI182 89501 1897 936-78 195-3 8542 04423 21569899938 8394 125-21 4231 077---
Nefinančné spoločnosti1 116 90307 84351 698-362 557-69 84629 519317 7616 94014 35587 94613 266-154 2877 824---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 8740-3-1 452-851120798260-5130---
Peňažné finančné inštitúcie3960-0-218-001780000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2360-0-217-01100800-00---
Nefinančné spoločnosti1 2420-3-1 017-8502990260-5130---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 7800-3-1 365-781120798260-5130---
Peňažné finančné inštitúcie3820-0-205--101780000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2230-0-204-01100800-00---
Nefinančné spoločnosti1 1750-3-956-7902990260-5130---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt