Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 478 129011 49867 228-498 292-98 61532 042373 00310 37121 398160 65720 745-179 47215 180---
Peňažné finančné inštitúcie215 07202 7398 498-73 753-27 9521 11639 8943 0376 32232 7564 289-11 4686 285---
Finančné inštitúcie iné ako PFI205 91301 1537 618-76 637-3 7352 00322 67965895966 2973 903-19 8721 057---
Nefinančné spoločnosti1 057 14507 60651 111-347 902-66 92828 923310 4306 67614 11861 60412 553-148 1327 838---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 6680-0-565-152511150699117-0236---
Peňažné finančné inštitúcie890-0-85-0400000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3400-0-85-000150062-0193---
Nefinančné spoločnosti1 2400-0-395-1521110069955-043---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 1320--14-100--422511150699117-0236---
Peňažné finančné inštitúcie50-0-15--14400000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2700-0-15-000150062-0193---
Nefinančné spoločnosti8580--14-70--2821110069955-043---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt