Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 604 300012 84673 593-553 109-111 81832 886372 66412 14525 351171 66822 210-209 79218 363---
Peňažné finančné inštitúcie223 09603 0609 809-76 640-32 30318137 8013 3647 99330 5094 592-13 7586 451---
Finančné inštitúcie iné ako PFI200 25101 2888 901-86 933-4 0482 59026 4787801 31034 8774 179-27 7951 851---
Nefinančné spoločnosti1 180 95308 49854 884-389 536-75 46730 115308 3858 00116 048106 28213 439-168 23910 061---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 3380-216-460-3633932402 7360-17523---
Peňažné finančné inštitúcie1 5790-12-64-05836009140-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2780-204-74-0006000-00---
Nefinančné spoločnosti2 4810-0-322-350871801 8220-17523---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 1650-159-354--8633932402 7360-17523---
Peňažné finančné inštitúcie1 5530-12-49--115836009140-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2610-204-57-0006000-00---
Nefinančné spoločnosti2 3510--57-248-350871801 8220-17523---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt