Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 571 356012 56969 854-545 063-108 32936 480368 03511 70125 154161 20221 813-205 30417 552---
Peňažné finančné inštitúcie217 81902 9949 453-76 420-31 05079335 9423 2548 06628 4844 510-13 5486 560---
Finančné inštitúcie iné ako PFI187 77901 2618 112-83 196-3 9142 04922 3647521 34633 0754 105-27 2711 087---
Nefinančné spoločnosti1 165 75808 31452 288-385 447-73 36533 638309 7297 69515 74399 64413 199-164 4859 906---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 7140-9-681-1021068133534810-2200---
Peňažné finančné inštitúcie4610-9-88-0836049720-0200---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4060-0-109-401042880-00---
Nefinančné spoločnosti8470-0-484-9898443301210-20---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 6650-6-635-1021068133534810-2200---
Peňažné finančné inštitúcie4550-9-82-0836049720-0200---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3980-0-101-401042880-00---
Nefinančné spoločnosti8120--3-452-9898443301210-20---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt