Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 522 471012 09967 774-532 704-103 04835 334363 84412 17723 954146 99921 931-196 34818 436---
Peňažné finančné inštitúcie211 87902 8829 214-73 616-29 22674035 5323 3697 40529 3294 534-12 6776 723---
Finančné inštitúcie iné ako PFI182 14801 2137 701-80 339-3 6451 97322 1107831 18734 2154 127-24 5381 100---
Nefinančné spoločnosti1 128 44408 00450 858-378 749-70 17732 621306 2028 02615 36283 45513 270-159 13310 613---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 1820-3-1 330-11204252163630-240---
Peňažné finančné inštitúcie1850-0-173-00120000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2820-0-212-00006400-240---
Nefinančné spoločnosti1 7150-3-945-11204132103230-00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 9980-3-1 146-11204252163630-240---
Peňažné finančné inštitúcie1610-0-149-00120000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2530-0-183-00006400-240---
Nefinančné spoločnosti1 5840-3-814-11204132103230-00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt