Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 454 611011 50364 151-498 981-97 88831 969352 25210 07520 960163 90721 771-176 21215 017---
Peňažné finančné inštitúcie217 04302 7407 845-74 052-29 2571 11439 6692 8775 75134 5724 501-11 1406 402---
Finančné inštitúcie iné ako PFI208 55501 1547 003-73 191-3 7211 99829 81562578567 0184 097-18 6511 122---
Nefinančné spoločnosti1 029 01307 60949 303-351 738-64 91028 857282 7686 57314 42462 31713 173-146 4217 493---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 5100-0-614-232825509000-230---
Peňažné finančné inštitúcie960-0-92-0040000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI920-0-92-0000000-00---
Nefinančné spoločnosti1 3220-0-430-232825469000-230---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 4790-0-583-232825509000-230---
Peňažné finančné inštitúcie910-0-87-0040000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI870-0-87-0000000-00---
Nefinančné spoločnosti1 3010-0-409-232825469000-230---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt