Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 469 236011 47864 777-501 240-97 98332 001367 10610 23120 966163 43423 103-171 95515 194---
Peňažné finančné inštitúcie211 75002 7347 487-72 880-27 1111 62540 5842 8145 40632 2084 776-10 9206 019---
Finančné inštitúcie iné ako PFI208 12201 1516 915-74 630-2 3422 78625 34462566971 2244 347-17 6181 095---
Nefinančné spoločnosti1 049 36507 59350 375-353 730-68 53027 590301 1786 79214 89160 00213 979-143 4168 080---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 2110-7-253-0858316362813133-052---
Peňažné finančné inštitúcie9090-0-38-00201008130-038---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3270-0-36-000029100-00---
Nefinančné spoločnosti9750-7-179-085636710133-014---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 0660-7-218--110858316362813133-052---
Peňažné finančné inštitúcie8600-0-33--440201008130-038---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2760-0-31--4600029100-00---
Nefinančné spoločnosti9300-7-154--2085636710133-014---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt