Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 558 041012 08369 466-541 068-102 49932 959394 95710 24121 753165 18323 391-179 09315 590---
Peňažné finančné inštitúcie223 57902 8788 013-78 293-27 5011 67444 4592 7735 66432 6534 836-11 2886 319---
Finančné inštitúcie iné ako PFI209 85801 2127 247-79 615-2 3232 86921 01162971270 8444 401-18 684939---
Nefinančné spoločnosti1 124 60507 99354 205-383 160-72 67528 416329 4876 84015 37761 68614 154-149 1208 332---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 9780-0-537-0103466101 2920-00---
Peňažné finančné inštitúcie1380-0-75-00000630-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1770-0-81-09600000-00---
Nefinančné spoločnosti1 6630-0-381-07466101 2290-00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 9350-0-513--19103466101 2920-00---
Peňažné finančné inštitúcie1290-0-71--50000630-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1650-0-78--99600000-00---
Nefinančné spoločnosti1 6410-0-364--57466101 2290-00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt