Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 535 313011 90269 177-527 019-102 50331 381392 2559 64120 599169 34822 078-174 22914 822---
Peňažné finančné inštitúcie223 35402 8358 016-77 803-27 2131 59445 6072 7485 57932 9484 564-11 0706 124---
Finančné inštitúcie iné ako PFI212 54401 1947 339-80 254-2 3572 73321 30563374873 4424 154-18 133886---
Nefinančné spoločnosti1 099 41507 87353 822-368 962-72 93327 054325 3436 26114 27262 95813 359-145 0267 812---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 6790-367-2 363-1036452675009140-020---
Peňažné finančné inštitúcie3670-0-354-0000000-013---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4030-0-355-00000480-00---
Nefinančné spoločnosti3 9090-367-1 654-1036452675008660-07---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 2620-367-1 996-536452675009140-020---
Peňažné finančné inštitúcie3120-0-299-0000000-013---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3240-0-300--240000480-00---
Nefinančné spoločnosti3 6260-367-1 397-776452675008660-07---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt