Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 442 722011 27566 237-501 186-97 86328 176362 1989 25119 279156 77421 989-164 49313 254---
Peňažné finančné inštitúcie213 16702 6867 780-74 617-24 7571 43142 2352 7515 29433 1774 546-10 9405 705---
Finančné inštitúcie iné ako PFI204 91201 1317 066-78 018-2 4442 45326 22460872464 6194 138-17 140955---
Nefinančné spoločnosti1 024 64307 45851 392-348 551-70 66224 292293 7395 89213 26158 97713 305-136 4126 594---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom6 5330-193-2 491-21222 81811503850-43884---
Peňažné finančné inštitúcie5060-0-374-00620000-070---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6120-193-374-00450000-00---
Nefinančné spoločnosti5 4150-0-1 743-21222 71011503850-43814---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 8090--1 344-2 407--1011222 81811503850-43884---
Peňažné finančné inštitúcie4850-0-361--80620000-070---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-8080--1 211-362--40450000-00---
Nefinančné spoločnosti5 1320--133-1 684--891222 71011503850-43814---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt