Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 501 388011 61769 895-516 941-106 15028 895384 9299 00820 188165 96722 662-160 49413 649---
Peňažné finančné inštitúcie224 39402 7678 089-77 182-27 5851 46744 2752 8155 42935 5774 685-11 2426 096---
Finančné inštitúcie iné ako PFI208 80801 1658 589-79 992-2 6002 51621 56164772069 2044 264-17 332865---
Nefinančné spoločnosti1 068 18607 68553 217-359 767-75 96524 912319 0935 54614 03861 18613 713-131 9216 688---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 1600-216-691-013715125537710-9645---
Peňažné finančné inštitúcie2970-193-104-0000000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1910-0-104-033135300-00---
Nefinančné spoločnosti1 6720-22-483-01341202207710-9645---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 7550-216-311--2513715125537710-9645---
Peňažné finančné inštitúcie2210-193-47--19000000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1330-0-47--133135300-00---
Nefinančné spoločnosti1 4010-22-217--51341202207710-9645---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt