Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 505 819011 57268 679-518 438-103 54228 867396 85610 31820 526161 52921 790-158 77615 244---
Peňažné finančné inštitúcie234 39902 7568 016-82 676-27 3591 46647 1493 2845 53336 1194 505-11 6667 153---
Finančné inštitúcie iné ako PFI215 71001 1618 575-80 779-2 5602 51430 41280573666 6624 100-17 282929---
Nefinančné spoločnosti1 055 71007 65552 088-354 983-73 62324 887319 2956 22914 25758 74713 185-129 8277 162---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 3550-125-590-151001 37121445970-011---
Peňažné finančné inštitúcie8890-0-95-00761953300-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1350-29-94-00061200-00---
Nefinančné spoločnosti1 3300-96-401-151006101120970-011---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 4790--112-32--661001 37121445970-011---
Peňažné finančné inštitúcie8000-0-6-00761953300-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI450-29-4-00061200-00---
Nefinančné spoločnosti6330--141-22--661006101120970-011---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt