Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 520 633011 44770 555-510 830-107 52530 692420 18610 56821 915145 14321 818-165 76214 760---
Peňažné finančné inštitúcie240 66502 7278 284-82 904-28 8201 55952 3983 3336 04134 1284 511-12 2257 069---
Finančné inštitúcie iné ako PFI207 02601 1488 815-81 543-2 6852 67226 37882883859 6644 105-18 269909---
Nefinančné spoločnosti1 072 94107 57253 456-346 383-76 02026 461341 4106 40815 03651 35113 202-135 2686 782---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 3130-55-2 239-7005754113513323-082---
Peňažné finančné inštitúcie4880-10-358-0016001040-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5270-0-358-0080135260-00---
Nefinančné spoločnosti2 2980-45-1 523-700552410323-082---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 2240-55-2 185-3505754113513323-082---
Peňažné finančné inštitúcie4490-10-349--30016001040-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5180-0-349-0080135260-00---
Nefinančné spoločnosti2 2570-45-1 487-650552410323-082---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt