Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 489 769011 69666 016-519 280-99 44632 673368 12211 00721 016155 81022 502-177 71415 493---
Peňažné finančné inštitúcie220 04902 7867 903-76 823-30 0701 13841 4563 0855 91431 8114 652-11 4286 067---
Finančné inštitúcie iné ako PFI216 59401 1737 183-79 850-3 5782 04331 15865183966 2314 234-19 1021 202---
Nefinančné spoločnosti1 053 12707 73750 929-362 607-65 79829 492295 5087 27114 26457 76813 616-147 1848 223---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 0810-363-101-2103088979582963-0114---
Peňažné finančné inštitúcie4200-8-15-0263000970-037---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1590-328-15-00173573263-00---
Nefinančné spoločnosti5020-27-71-210457376000-077---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 5090-219--64--543088979582963-0114---
Peňažné finančné inštitúcie2990-8--10--96263000970-037---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1340-328--10-00173573263-00---
Nefinančné spoločnosti760--117--44-42457376000-077---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt