Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 489 853011 52265 820-507 936-102 22732 096383 42110 46520 637151 95123 510-175 20415 530---
Peňažné finančné inštitúcie223 85702 7457 869-77 450-30 5211 63044 2482 9245 71331 3744 860-11 3786 068---
Finančné inštitúcie iné ako PFI208 47901 1557 291-77 081-2 3812 79427 01364279165 2914 424-19 1411 118---
Nefinančné spoločnosti1 057 51807 62250 660-353 405-69 32527 672312 1606 89914 13355 28614 226-144 6868 344---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 8080-10-294-63251989418410-32453---
Peňažné finančné inštitúcie5500-10-44-0006004960-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3860-0-44-001313400-00---
Nefinančné spoločnosti8720-0-206-632519631060-32453---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 7060-10-218-37251989418410-32453---
Peňažné finančné inštitúcie5390-10-33-0006004960-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3740-0-32-001313400-00---
Nefinančné spoločnosti7930-0-153-372519631060-32453---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt