Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 480 739011 60764 892-513 979-99 94533 425367 0239 92620 783153 75023 397-176 77115 168---
Peňažné finančné inštitúcie219 28902 7657 421-77 114-29 4281 69741 6472 7475 67931 4724 837-11 2256 003---
Finančné inštitúcie iné ako PFI198 47901 1646 859-75 724-2 2592 91018 59060377066 4654 403-18 3221 014---
Nefinančné spoločnosti1 062 97107 67850 611-361 141-68 25828 818306 7866 57514 33455 81314 157-147 2248 152---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 6890-13-1 751-03141 32248248894-821---
Peňažné finančné inštitúcie3450-0-263-0000000-820---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4240-0-262-00431524094-01---
Nefinančné spoločnosti2 9200-13-1 226-03141 278320880-00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 5610--18-1 680--253141 32248248894-821---
Peňažné finančné inštitúcie3250-0-252--9000000-820---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4130-0-251-00431524094-01---
Nefinančné spoločnosti2 8230--18-1 177--163141 278320880-00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt