Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 554 008011 60071 981-521 068-112 72131 366433 72610 55223 494139 58218 180-176 21214 077---
Peňažné finančné inštitúcie241 12302 7638 657-84 958-31 2201 59354 7143 2926 79128 6523 759-11 1406 876---
Finančné inštitúcie iné ako PFI214 80801 1639 219-86 964-2 7872 73127 2718451 02560 6553 421-18 651921---
Nefinančné spoločnosti1 098 07707 67454 106-349 146-78 71427 042351 7416 41515 67850 27511 001-146 4216 279---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 4500-96-612-5176227000-4355---
Peňažné finančné inštitúcie3860-0-98-002350000-053---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4600-0-104-503510000-00---
Nefinančné spoločnosti6040-96-410-017367000-432---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 2760-96-463--20176227000-4355---
Peňažné finančné inštitúcie3620-0-74-002350000-053---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4200-0-78--903510000-00---
Nefinančné spoločnosti4940-96-311--1117367000-432---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt