Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 297 58009 96860 578-458 260-90 33822 343345 9527 71319 132125 16013 664-140 21611 969---
Peňažné finančné inštitúcie212 09702 3747 932-79 637-29 69671439 8162 8405 98626 5872 825-10 6335 897---
Finančné inštitúcie iné ako PFI210 75201 0007 727-81 408-2 2251 43841 2106541 01655 1282 571-16 140888---
Nefinančné spoločnosti874 73106 59444 919-297 215-58 41720 191264 9264 21912 12943 4458 268-113 4435 184---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 8960-78-237-109109483905850-28213---
Peňažné finančné inštitúcie400-0-40-0000000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI430-0-43-0000000-00---
Nefinančné spoločnosti1 8130-78-154-109109483905850-28213---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 8290-78-171-108109483905850-28213---
Peňažné finančné inštitúcie290-0-29-0000000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI300-0-31--1000000-00---
Nefinančné spoločnosti1 7700-78-111-109109483905850-28213---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt