Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 179 81009 05459 653-411 276-82 93317 918314 6166 83718 498113 36412 172-130 03710 289---
Peňažné finančné inštitúcie192 72402 1577 507-71 095-26 76957236 3472 5235 85125 2572 516-9 2225 432---
Finančné inštitúcie iné ako PFI185 46709087 819-69 744-2 2541 15436 3776231 01548 8942 290-14 242770---
Nefinančné spoločnosti801 61905 98944 327-270 437-53 91016 192241 8923 69111 63239 2147 365-106 5734 088---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 3360-23-527-3027416624822090-025---
Peňažné finančné inštitúcie1710-0-89-00008200-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2710-0-89-050001520-025---
Nefinančné spoločnosti8940-23-349-30269166240570-00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7480-23-475--50627416624822090-025---
Peňažné finančné inštitúcie1550-0-80--70008200-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2620-0-80-050001520-025---
Nefinančné spoločnosti3310-23-315--499269166240570-00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt