Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 145 83108 86156 419-399 846-81 86918 602302 8326 60617 560113 84511 714-124 08310 200---
Peňažné finančné inštitúcie190 36702 1117 219-70 397-26 73959434 1722 5185 38427 2822 422-8 7085 340---
Finančné inštitúcie iné ako PFI182 38808887 575-69 738-2 1481 19733 54459488349 0672 204-14 466678---
Nefinančné spoločnosti773 07505 86241 625-259 711-52 98216 811235 1163 49411 29337 4977 088-100 9094 181---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 3060-104-1 285-51157762601 01439-5801---
Peňažné finančné inštitúcie3370-94-231-01200000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4170-0-219-0000000-1980---
Nefinančné spoločnosti2 5530-10-835-51145762601 01439-3821---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 2710-76-1 277-51157762601 01439-5801---
Peňažné finančné inštitúcie3350-94-229-01200000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4160-0-218-0000000-1980---
Nefinančné spoločnosti2 5200--18-830-51145762601 01439-3821---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt