Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 147 35908 66859 125-405 469-74 32115 711320 1266 79717 237101 31111 033-124 6989 661---
Peňažné finančné inštitúcie187 44602 0657 407-72 638-22 17150236 1232 5955 38524 9762 281-8 8975 001---
Finančné inštitúcie iné ako PFI178 33208697 808-69 252-2 1071 01135 46062691843 3322 076-14 645854---
Nefinančné spoločnosti781 58105 73443 910-263 579-50 04314 198248 5433 57510 93433 0026 676-101 1563 806---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 8650-244-1 481-1406710052-08---
Peňažné finančné inštitúcie2660-0-266-0000000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5010-244-252-0000000-05---
Nefinančné spoločnosti1 0980-0-963-1406710052-02---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 5480-5-1 403-1406710052-08---
Peňažné finančné inštitúcie2520-0-252-0000000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4880-244-239-0000000-05---
Nefinančné spoločnosti8080--239-912-1406710052-02---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt