Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 375 092010 50465 371-495 454-93 70424 434371 6258 24920 561113 07015 872-151 94612 551---
Peňažné finančné inštitúcie223 58802 5028 517-86 704-28 42278042 7712 7476 25525 9803 281-12 1786 198---
Finančné inštitúcie iné ako PFI219 24601 0548 418-90 447-2 2751 57344 2687201 02247 8612 987-18 389952---
Nefinančné spoločnosti932 25806 94848 436-318 303-63 00722 081284 5864 78313 28439 2299 604-121 3795 401---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 1550-113-727-861791 106906860-1 21542---
Peňažné finančné inštitúcie1 6710-32-124-0168283004740-57218---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1380-0-138-0000000-00---
Nefinančné spoločnosti2 3460-81-465-8611823902120-64424---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 9860-59-649-491791 106906860-1 21542---
Peňažné finančné inštitúcie1 6550-32-111--3168283004740-57218---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1230-0-123-0000000-00---
Nefinančné spoločnosti2 2080-28-415-5211823902120-64424---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt