Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 370 684010 60564 544-495 693-97 77225 095357 3327 86520 400119 07814 435-153 11512 615---
Peňažné finančné inštitúcie223 48002 5268 301-85 671-31 71580241 1262 8356 43925 3762 984-12 4386 103---
Finančné inštitúcie iné ako PFI222 06701 0648 160-91 592-2 2881 61542 5666771 10652 1402 716-17 857962---
Nefinančné spoločnosti925 13707 01548 083-318 430-63 76922 678273 6404 35312 85541 5628 735-122 8205 550---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 9010-0-505-104632 3871102 2900-2387---
Peňažné finančné inštitúcie2 2700-0-86-03861 7980000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5270-0-96-000004310-00---
Nefinančné spoločnosti3 1040-0-323-10775891101 8590-2387---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom5 8540-0-468-04632 3871102 2900-2387---
Peňažné finančné inštitúcie2 2550-0-80--93861 7980000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5180-0-88--100004310-00---
Nefinančné spoločnosti3 0810-0-300-10775891101 8590-2387---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt