Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 123 351-8 62657 537-425 325-75 39111 322301 0627 67414 88594 4789 765-115 4179 543---
Peňažné finančné inštitúcie171 062-2 0555 857-66 220-20 2061 35534 3192 8574 08223 2682 019-7 1114 570---
Finančné inštitúcie iné ako PFI161 554-8652 853-68 188-2 17479533 69367549739 2421 837-10 588822---
Nefinančné spoločnosti790 734-5 70648 826-290 917-53 0119 172233 0504 14210 30631 9685 909-97 7184 151---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 990--19-723-18031080596158-63102---
Peňažné finančné inštitúcie328--0-116-000001100-0102---
Finančné inštitúcie iné ako PFI329--0-115-000002140-00---
Nefinančné spoločnosti1 332--19-492-18031080272158-630---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 690---5-455-10031080596158-63102---
Peňažné finančné inštitúcie277--0-73--800001100-0102---
Finančné inštitúcie iné ako PFI286--0-72-000002140-00---
Nefinančné spoločnosti1 127---5-310-18031080272158-630---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt