Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 172 524-8 99859 071-439 691-81 47312 390313 8587 14015 659101 9099 598-120 3999 477---
Peňažné finančné inštitúcie176 490-2 1435 899-67 075-21 4081 48335 7782 7084 18124 6981 984-7 2774 563---
Finančné inštitúcie iné ako PFI167 578-9032 853-69 461-2 54787035 12559345942 0911 806-10 766697---
Nefinančné spoločnosti828 456-5 95250 319-303 155-57 51810 037242 9563 83911 01935 1205 808-102 3564 217---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 516--19-1 262-16452826501820-47---
Peňažné finančné inštitúcie189--0-189-0000000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI271--0-202-00030690-00---
Nefinančné spoločnosti2 055--19-871-16452826201130-47---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 455---5-1 225-16452826501820-47---
Peňažné finančné inštitúcie183--0-183-0000000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI265--0-196-00030690-00---
Nefinančné spoločnosti2 007---5-846-16452826201130-47---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt