Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 120 492-8 59052 748-413 465-77 23716 669300 2287 86316 281108 2919 288-108 8548 841---
Peňažné finančné inštitúcie168 113-2 0464 511-60 804-23 3132 13234 2243 0364 19625 3691 920-5 4344 163---
Finančné inštitúcie iné ako PFI167 368-8612 594-68 025-3 0041 49633 60077340045 0361 748-9 925680---
Nefinančné spoločnosti785 011-5 68345 643-284 636-50 92013 041232 4044 05411 68537 8865 620-93 4943 998---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 530--40-741-1 470021840910-10858---
Peňažné finančné inštitúcie1 566--17-104-1 3900012000-055---
Finančné inštitúcie iné ako PFI158--0-126-32000000-00---
Nefinančné spoločnosti806--23-511-48021720910-1083---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 323---85-678-1 452021840910-10858---
Peňažné finančné inštitúcie1 540--17-95-1 3730012000-055---
Finančné inštitúcie iné ako PFI146--0-115-31000000-00---
Nefinančné spoločnosti637---102-468-48021720910-1083---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt