Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 128 905-8 66552 748-419 983-78 99715 822302 4887 52015 500110 4689 393-106 8048 038---
Peňažné finančné inštitúcie167 469-2 0644 511-60 441-23 6802 02434 4812 8934 17725 4711 942-5 2683 409---
Finančné inštitúcie iné ako PFI169 980-8692 594-69 235-3 1331 41933 85278544846 2711 767-9 715677---
Nefinančné spoločnosti791 456-5 73245 643-290 307-52 18412 379234 1543 84210 87538 7265 684-91 8213 952---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 482--239-463-55389814507440-6317---
Peňažné finančné inštitúcie91--0-65-2600111000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI349--0-79-2026325000-05---
Nefinančné spoločnosti2 042--239-319-273635907440-6312---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 248--239-257-27389814507440-6317---
Peňažné finančné inštitúcie34--0-36--200111000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI314--0-44-2026325000-05---
Nefinančné spoločnosti1 900--239-177-273635907440-6312---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt