Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom984 216-7 68651 138-353 130-68 70314 595268 3798 29913 719100 6498 569-90 3757 274---
Peňažné finančné inštitúcie149 732-1 8314 306-54 470-21 2672 40130 5933 6533 46021 3271 772-6 0532 253---
Finančné inštitúcie iné ako PFI150 124-7713 425-58 446-2 5651 42530 03576533443 2411 612-7 533735---
Nefinančné spoločnosti684 361-5 08443 407-240 214-44 87110 769207 7513 8809 92536 0805 185-76 7894 286---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 577--7-1 179-1496959701490-415---
Peňažné finančné inštitúcie332--0-177-49006301060-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI235--0-201-100120190-015---
Nefinančné spoločnosti1 010--7-801-99695220250-40---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 476---31-1 121-1446959701490-415---
Peňažné finančné inštitúcie318--0-168-44006301060-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI225--0-191-100120190-015---
Nefinančné spoločnosti932---31-762-99695220250-40---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt