Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 256 774-9 70560 971-487 076-71 40918 564338 3959 92517 798128 7378 928-106 4778 715---
Peňažné finančné inštitúcie187 159-2 3124 943-74 595-22 0803 05438 5754 8804 96824 9801 846-7 2192 587---
Finančné inštitúcie iné ako PFI198 666-9733 425-85 439-2 2141 81337 87196931954 5551 680-9 582795---
Nefinančné spoločnosti870 949-6 42052 602-327 042-47 11513 697261 9494 07712 51149 2025 402-89 6765 333---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 343--7-674-2880122161291290-5935---
Peňažné finančné inštitúcie154--0-101-500093000-03---
Finančné inštitúcie iné ako PFI280--0-122-00040291290-00---
Nefinančné spoločnosti910--7-451-238012229000-5933---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 184---31-554-2870122161291290-5935---
Peňažné finančné inštitúcie135--0-83-490093000-03---
Finančné inštitúcie iné ako PFI259--0-101-00040291290-00---
Nefinančné spoločnosti790---31-370-238012229000-5933---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt