Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 221 617-9 42259 137-456 193-74 11419 659329 4396 85519 358129 8509 118-106 2919 037---
Peňažné finančné inštitúcie179 912-2 2444 640-68 459-22 8923 23437 5543 2675 61123 5861 885-7 2492 559---
Finančné inštitúcie iné ako PFI187 158-9453 425-72 594-4 1691 91936 86964866454 3641 716-9 704788---
Nefinančné spoločnosti854 547-6 23351 072-315 140-47 05314 506255 0172 94013 08351 8995 517-89 3385 690---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 807--111-1 153-9600102132020-1418---
Peňažné finančné inštitúcie434--0-173-3100021300-017---
Finančné inštitúcie iné ako PFI213--0-185-140000140-00---
Nefinančné spoločnosti1 160--111-795-51001001890-141---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 807--111-1 153-9600102132020-1418---
Peňažné finančné inštitúcie434--0-173-3100021300-017---
Finančné inštitúcie iné ako PFI213--0-185-140000140-00---
Nefinančné spoločnosti1 160--111-795-51001001890-141---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt