Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 187 850-9 16459 137-446 544-75 46719 569320 3346 38118 316119 9589 129-101 7098 523---
Peňažné finančné inštitúcie176 116-2 1834 640-67 181-23 2993 21936 5162 8695 27322 0701 887-7 3062 543---
Finančné inštitúcie iné ako PFI174 981-9193 425-68 193-4 2221 91135 85057061148 3941 718-9 161577---
Nefinančné spoločnosti836 753-6 06251 072-311 170-47 94614 439247 9692 94212 43249 4935 524-85 2435 403---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 241--111-1 758-83003201990-1279---
Peňažné finančné inštitúcie379--0-264-360024000-079---
Finančné inštitúcie iné ako PFI394--0-263-430080880-00---
Nefinančné spoločnosti1 468--111-1 231-400101110-120---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 240--111-1 758-82003201990-1279---
Peňažné finančné inštitúcie378--0-264-350024000-079---
Finančné inštitúcie iné ako PFI394--0-263-430080880-00---
Nefinančné spoločnosti1 468--111-1 231-400101110-120---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt