Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 231 883-9 50059 137-474 057-76 82020 806332 2524 24019 878117 6999 140-104 1648 430---
Peňažné finančné inštitúcie184 399-2 2634 640-73 543-23 7053 42337 8741 7025 80021 8791 890-7 1482 235---
Finančné inštitúcie iné ako PFI181 218-9533 425-73 258-4 2012 03237 18334768247 8501 720-9 330583---
Nefinančné spoločnosti866 266-6 28451 072-327 256-48 91415 351257 1942 19213 39647 9705 531-87 6875 612---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 943--30-1 269-32500200640-0255---
Peňažné finančné inštitúcie637--10-203-1520000260-0246---
Finančné inštitúcie iné ako PFI191--0-190-1009000-00---
Nefinančné spoločnosti1 115--21-876-17200110380-09---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 907---4-1 269-32300200640-0255---
Peňažné finančné inštitúcie635--10-203-1500000260-0246---
Finančné inštitúcie iné ako PFI191--0-190-1009000-00---
Nefinančné spoločnosti1 081---13-876-17200110380-09---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt