Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom1 169 588-8 94266 019-430 604-78 17222 295313 5853 81120 397113 1049 151-99 0538 266---
Peňažné finančné inštitúcie177 354-2 1305 393-68 182-24 1113 66835 7461 5835 82121 3491 892-7 0502 013---
Finančné inštitúcie iné ako PFI169 851-8973 425-67 107-4 2002 17735 09432366445 3861 722-8 559619---
Nefinančné spoločnosti822 383-5 91557 201-295 315-49 86116 450242 7441 90513 91246 3695 537-83 4445 635---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 360--30-1 015-41640001 1840-124---
Peňažné finančné inštitúcie195--10-163-22000000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI204--0-152-00000520-00---
Nefinančné spoločnosti1 962--21-700-19640001 1320-124---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 319---4-1 015-34640001 1840-124---
Peňažné finančné inštitúcie192--10-163-19000000-00---
Finančné inštitúcie iné ako PFI204--0-152-00000520-00---
Nefinančné spoločnosti1 923---13-700-15640001 1320-124---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt