Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 173 3172 36197 810286 8563 0311 887 7132 470518 909268 5152 034 10831 833256 191461 930114 5945 7371 144 70346 4306 531912-
Peňažné finančné inštitúcie398 5901 81018 351024531 1289669 42528 61492 5162 5078790 756089959 6111 4927880-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 087 89207 26490 019795192 15946232 88320 13573 0052 8818 85646 03075 8972 763533 0294101 1920-
Nefinančné spoločnosti5 686 83455172 195196 8371 9911 664 4261 912416 601219 7661 868 58726 445247 248325 14338 6972 076552 06344 5284 551912-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom10 18000683 59504 035835711138949203301 02000-
Peňažné finančné inštitúcie94900000000000949000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI25500211310000069019330000-
Nefinančné spoločnosti8 97700473 46404 0358357116902001 02000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 19700682 93904 02184611136949203301 02000-
Peňažné finančné inštitúcie9210000-140-140000949000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1830021620000066019330000-
Nefinančné spoločnosti8 09300472 89104 035846116902001 02000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt