Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 23 351 10381 149720 853803 44447 9536 127 19529 8551 891 922520 7477 207 971173 570481 6582 605 429617 85622 4131 643 310287 49935 38618 736-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 10 077 46013 652274 710315 61522 9042 538 7388 370563 810256 2263 861 85947 190303 974820 355436 0218 432504 12271 32711 4635 782-
1.1.2. Verejná správa1 001 1061 54424 73435 066319279 97968089 31417 786212 5603 6032 360267 2212 03017553 8127 8811 461244-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 272 53765 953421 409452 76324 7303 308 47820 8051 238 798246 7353 133 552122 777175 3241 517 853179 80513 8061 085 376208 29022 46112 710-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 761 51521 328204 683156 74311 8921 179 5457 837488 61797 5811 269 07460 07357 780673 26670 8254 604356 72277 9759 7065 371-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 280 37343 815186 353232 67511 5141 895 72310 035692 602141 7671 503 96955 89781 867657 18958 4167 270548 617124 41111 2545 214-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 698 8605 76216 85911 4271 362195 49064392 30116 738184 48510 96411 422112 1104 90844811 05519 0572 639442-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 878 67435 944130 882207 1198 2351 442 8219 072511 492106 1031 239 25638 43968 859404 66341 1066 222510 74596 3267 2094 395-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 702 8392 10938 61214 1291 917257 41232088 80918 92680 2286 4941 586140 41612 40260026 8179 0281 406377-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 079 95680930 26457 0391 316221 8662 93048 5866 732278 4606 49829 748182 75147 0881 931153 1875 8911 5012 126-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)150 68301126 305411 34408 99465382 0473105 9284 6453 476126 8501400-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 895 18210 68174 128141 8387 204782 312730431 15832 463915 95478 692220 950730 312177 2905 417184 82789 8037 4212 198-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 047 1521 01726 18915 5901 320377 0171114 87220 814305 7431 087109 20773 16285 94262310 5942 3221 357215-
1.2.1.1. do 1 roka 245 671048917801 302021899108 722083 56366449 5836847100-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 39 4280129198325 17201832 05626 8940876433 635531211340-
1.2.1.3. nad 2 roky 762 0541 01725 57115 2141 288370 5431114 47118 659170 1271 08724 76872 45532 7245649 6262 3201 324215-
1.2.2. Verejná správa 1 698 5059 19840 91661 4454 872259 811644274 9488 841242 40041 35364 925498 90159 8464 33259 69057 4895 5571 721-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 149 5254667 02364 8031 012145 48475141 3382 808367 81136 25246 818158 24931 502462114 54329 992506262-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)30 35003450010301024 70502 4261902 6998134000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 225 73759040 57917 996241303 4901 501122 81511 715481 0976 0605 226159 3327 65660450 68114 603819403-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 381 981269 0646 8301826 9421 19624 0412 080225 4981954 23063 8901 30122615 3011 11970-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny842 11254931 46311 120223276 36730598 6749 635254 5415 86599695 4426 35537835 38013 483619403-
1.5. Zahraničné aktíva 5 272 6015 821115 813165 1579 2201 097 5262 684240 367153 4161 700 94019 087585 151170 470489 31611 394480 04715 4844 0632 896-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)225 3979877 5285 3312 46331 05915138 2891 34740 6675 5915 07274 1994 9346923 1392 931443294-
1.7. Ostatné aktíva2 966 5983 10351 31050 1572 652979 227480233 33159 645846 06146 874103 457235 94420 4031 795306 68123 268995442-
1.8. Celkom36 966 963102 3301 010 2491 183 97669 7319 320 91235 3992 957 882779 33311 217 395329 8701 403 9413 975 8751 320 15542 3242 668 819433 58849 12624 968-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny22 828 49376 861684 506845 01650 7105 797 90527 0432 170 386321 9896 551 481259 512442 6693 028 750588 47227 5081 522 083339 03339 59819 689-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 913 59811 560226 493202 5257 3911 681 4922 764525 659118 6093 362 00753 689131 725946 687193 6722 269363 36475 4604 0971 812-
2.2.2. Ústredná štátna správa 164 2453487 3061 66660045 4531 10921 7563 38323 9295 5572 60834 8405 9706135 0431 681505489-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 750 64964 953450 707640 82542 7194 070 96023 1701 622 971199 9973 165 545200 266308 3362 047 223388 83024 6251 153 676261 89234 99717 388-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie9 197 83251 430318 722262 78926 2672 712 63819 8261 283 633178 5571 483 998137 815254 9461 432 416339 83718 497460 886144 73228 28715 295-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 779 90410 992127 25135 50813 841787 8252 471302 1898 995772 05459 59938 148203 43135 5115 257250 864114 1976 2841 401-
2.2.3.2.1. do 1 roka 751 3455 18376 04610 39112 092174 9061 53292 3652 716140 65433 89026 74424 42420 2822 41838 02883 4312 817666-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov170 1881 17410 6191 01362944 75844225 42237942 8062 1071 74720 6052 3561 2744 7867 3661 582300-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 858 3714 63540 58624 1041 120568 161497184 4025 900588 59423 6029 657158 40212 8731 565208 05023 4011 885435-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 524 3232 5314 032342 5282 581564 5048734617 531815 8582 2829 999317 52512 378657436 7312 513425692-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 484 5872 4363 630341 4281 895539 094873697 475815 8582 2829 897313 3639 153576432 7102 513425688-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace39 736954021 10068625 410039256001024 1623 225814 021004-
2.2.3.4. REPO operácie248 58907020305 993036 6884 91493 6355705 24393 8511 1042155 19544900-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)647 1630089902 26704 509194371 193432126 2911 939137 056691 899358560-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 558 0577 752139 08077 5684761 087 2251 489255 300165 5071 088 7386 04243 583262 40344 371283362 84514 1261 17671-
2.4.1. do 1 roka 5)261 51304 90425 399011 053121 72030 572146 26705 3402 9808 83904 438000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)55 57203071 202012 51802 49110 73221 58305021 3133 30701 617000-
2.4.3. nad 2 roky3 240 9727 752133 86950 9674761 063 6541 488231 089124 203920 8886 04237 741258 11032 225283356 79014 1261 17671-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 588 15811 62286 11177 7728 404626 7574 875255 85455 134698 96140 61986 297348 60065 6084 718155 00949 8175 0813 377-
2.6. Zahraničné pasíva4 467 8352 99343 716135 6668 655892 4261 40187 678167 3671 626 10910 539590 62170 959453 1098 271346 07118 1581 2411 332-
2.7. Ostatné pasíva 2 877 2583 10256 83647 0551 486914 332591184 15569 142880 91312 726114 480263 22431 5391 475280 91212 0941 973499-
2.8. Celkom36 966 963102 3301 010 2491 183 97669 7319 320 91235 3992 957 882779 33311 217 395329 8701 403 9413 975 8751 320 15542 3242 668 819433 58849 12624 968-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt