Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 23 096 53680 333705 451792 87647 8406 120 60329 9451 886 928515 2477 041 176179 630466 3472 591 005609 65022 0491 637 586281 58835 43418 705-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 9 873 04213 420262 735308 21222 8162 554 0478 574548 717250 5833 725 75745 496286 231800 995429 1548 072511 06866 39911 6655 893-
1.1.2. Verejná správa994 9621 55923 83533 226317277 89368687 67017 640211 9013 6911 992269 1991 87816853 3327 9341 462245-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 228 53365 354418 881451 43824 7073 288 66320 6851 250 541247 0243 103 518130 443178 1241 520 811178 61813 8081 073 186207 25522 30712 567-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 753 61720 951203 593156 01511 8571 172 1897 769489 77598 5541 258 12662 64857 922677 64471 9304 657359 74977 5029 6485 373-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 245 57443 473185 413231 95311 4841 884 38210 119699 161141 2941 488 40560 71086 632651 26658 0767 211534 168123 91011 1685 078-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 696 4635 76316 93811 4471 359195 01479093 19716 690184 10212 10911 321108 9194 84844510 70718 9952 648437-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 847 74735 625129 803206 4508 1981 432 1509 011510 061105 7111 224 21941 16873 707401 62540 7856 156506 06895 9157 1354 269-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 701 3642 08538 67214 0561 927257 21831895 90318 89380 0847 4331 604140 72212 44361117 3939 0001 385372-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 080 47993029 75157 0201 360219 5202 79552 6506 521274 2406 75028 579187 02746 2381 938154 5205 8141 4922 116-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)148 84701236 448412 57208 95165382 7473334 9874 8772 373224 7492800-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 919 22410 67074 000142 9137 175790 064728442 78033 108910 88679 222221 996726 137179 7895 458189 93292 8787 5182 194-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 047 7681 01925 98015 1141 302378 3481115 10020 813301 3031 051109 97072 79889 59763110 7762 3291 343213-
1.2.1.1. do 1 roka 247 417048917901 6550218106106 303085 51569451 7066546100-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 39 2320129200325 20301692 05426 6790874413 640551211340-
1.2.1.3. nad 2 roky 761 1191 01925 36214 7351 270371 4901114 71318 653168 3211 05123 58172 06334 25157110 1092 3271 309213-
1.2.2. Verejná správa 1 727 4499 19541 02062 6404 867265 589642280 2439 416253 79540 76167 985494 94360 0394 34661 64661 3445 6741 717-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 144 0074557 00065 1591 006146 12775147 4372 879355 78837 41044 041158 39630 153481117 51029 205501264-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)23 8180335007301019 26001 6711902 3988134000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 229 72259840 27418 036230302 8421 467123 37311 658484 4886 0495 160159 6187 57060051 45014 737834410-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 384 948268 8306 8251727 4311 19624 0622 080227 4101584 23163 9091 30122616 1251 09780-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny843 13255731 39211 166213275 23027199 2119 578256 0215 89192995 7096 26937335 32513 640634410-
1.5. Zahraničné aktíva 5 192 6825 834110 167164 7509 0401 111 4722 642239 276157 1891 624 60418 647585 968167 997490 11411 555468 11315 2303 8882 767-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)224 9639867 4615 3212 46930 87115238 6131 35340 5165 5815 07273 8454 9066893 1592 949445294-
1.7. Ostatné aktíva2 882 0513 31350 32949 1822 711937 750506228 60657 805827 08446 277102 729231 35022 3211 778294 89423 1751 018455-
1.8. Celkom36 568 999101 734987 7181 173 12969 4659 293 67535 4362 959 577776 35810 948 015335 4041 388 9433 950 1461 316 74742 1362 645 268430 55749 13624 827-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny22 598 11276 487668 780833 84150 6185 763 77527 0282 165 247323 4846 453 463261 893429 3562 981 851576 25026 9351 528 141336 84539 58119 534-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 813 00611 537216 105191 7157 2391 670 8422 695515 417118 2753 311 43953 546131 827933 503194 2072 168369 05075 0044 1731 947-
2.2.2. Ústredná štátna správa 159 7953646 9301 22859646 8951 21719 3563 28925 1126 1491 75831 6985 9726194 4861 994525203-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 625 31164 586445 745640 89842 7834 046 03823 1161 630 474201 9203 116 912202 198295 7712 016 650376 07124 1481 154 605259 84734 88317 384-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie9 095 67150 735313 351260 74026 2242 682 10519 8311 296 988178 9941 455 890135 172247 3481 407 573327 10318 002462 065143 31927 97315 322-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 774 43311 293128 04535 23113 958794 3572 435299 7259 059764 57564 19433 846203 92634 2315 283248 664113 6836 4401 369-
2.2.3.2.1. do 1 roka 743 6955 46376 3339 87612 196179 1671 49592 2862 805136 36534 60721 85325 27819 0372 41235 01283 2182 909607-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov166 7161 19810 7681 02165344 88544727 83038335 5682 1801 77720 6313 1911 2944 5137 5351 669334-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 864 0224 63240 94424 3341 109570 305493179 6095 871592 64227 40710 216158 01712 0031 576209 13922 9301 862428-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 525 2402 5584 047344 7772 571565 0748504617 505809 8882 24210 026317 46714 201623439 1132 447471693-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 484 9252 4613 653343 6611 870539 367850697 449809 8882 2429 918313 36110 806540434 9572 447470689-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace40 315973941 11670125 707039256001084 1063 395834 156004-
2.2.3.4. REPO operácie229 9670302150304 502033 3006 36286 5595904 55187 6845362404 76339800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)621 0390097002 34304 486199347 740418126 0721 804134 612691 899371560-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 539 9987 754138 10277 8544781 084 5971 487253 108164 9331 079 1306 03643 756260 09646 220283361 23413 6601 17574-
2.4.1. do 1 roka 5)258 82503 44825 353011 459120 83729 864146 56905 4682 9089 34803 570000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)55 69003121 221012 30102 62910 73021 85905021 3133 25701 566000-
2.4.3. nad 2 roky3 225 4847 754134 34251 2804781 060 8371 486229 642124 339910 7026 03637 786255 87533 615283356 09813 6591 17574-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 588 50911 54785 45877 5218 388625 3774 849256 93154 807700 52043 54685 362348 78765 0154 667154 65649 1675 0373 360-
2.6. Zahraničné pasíva4 382 3673 41138 428135 7548 513936 8681 43291 697166 6311 510 67510 375587 04570 856457 3598 676332 26818 3121 2681 383-
2.7. Ostatné pasíva 2 838 9722 53456 95047 1891 468880 715640188 10866 304856 48713 136117 352286 75237 2911 506267 07012 2032 018476-
2.8. Celkom36 568 999101 734987 7181 173 12969 4659 293 67535 4362 959 577776 35810 948 015335 4041 388 9433 950 1461 316 74742 1362 645 268430 55749 13624 827-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt