Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 22 931 36878 710708 901796 25945 8246 129 22130 0531 847 198526 9316 928 621174 183461 4432 577 678600 36921 6711 641 803276 67234 00118 268-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 9 741 86812 341264 534313 29319 1432 568 4538 808530 862262 9183 625 20640 273280 429795 144417 2077 668504 32262 77310 3365 428-
1.1.2. Verejná správa995 5841 59925 87533 589319279 00468884 64017 702212 9623 6181 888267 4162 48116754 0327 5321 491246-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 193 91664 770418 492449 37726 3623 281 76420 5571 231 696246 3113 090 453130 292179 1261 515 118180 68113 8361 083 449206 36722 17412 594-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 758 84720 757205 312157 76512 4661 176 7717 757486 06398 6681 250 66662 61556 894679 19571 6644 793367 45277 1369 6435 456-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 204 14343 081184 039229 44112 5031 873 89310 046689 000140 6061 477 24860 67186 688648 35357 3297 129532 843123 52611 1485 056-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 691 0215 77916 83811 4151 507194 04478191 17516 659182 33312 03911 281108 3084 78343510 80519 0252 660432-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 821 97335 254128 549204 0888 8051 422 6118 955508 629105 1731 214 90141 28173 795399 64240 3096 085505 17497 8227 0634 248-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 691 1492 04838 65213 9382 191257 23831089 19618 77480 0147 3511 612140 40312 23760916 8646 6791 425376-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 071 66993229 02055 9021 388217 7602 75447 1166 384276 2176 59730 642182 65847 7421 912154 3145 6851 3832 083-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)159 25201226 270513 34009 51265386 3224104 9014 9123 943228 8402000-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 922 73010 56073 325143 8177 103789 617682444 28133 234927 38870 998212 788731 502173 8115 453192 92693 7767 4862 199-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 032 08099925 49715 0311 290378 8681114 74020 911301 708979103 57269 87782 99563911 0162 3141 340222-
1.2.1.1. do 1 roka 236 867048517801 6980211117109 431078 6972345 27710738300-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 38 8180129195315 23303162 05626 1550862473 60954912370-
1.2.1.3. nad 2 roky 756 39599924 88314 6581 259371 9371114 21318 738166 12297924 01369 80734 10957510 1872 3091 303222-
1.2.2. Verejná správa 1 746 7279 11040 52363 5524 834264 437642282 9679 286263 35541 42566 513500 28760 8374 33463 60962 0605 6081 744-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 143 9244517 30565 234979146 31229146 5743 037362 32528 59442 703161 33829 979479118 30129 402538233-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)36 93404949010601029 38804 5331922 5461159000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 236 41757440 45118 004229301 8131 461120 99611 496493 5546 2095 180160 2618 00959851 16114 853833409-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 386 624268 8346 8041727 2751 19623 4712 054229 9711594 23763 8591 30122616 0781 09280-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny848 04353431 56411 153212274 35326597 4289 442262 4206 05094396 4026 70837235 08313 760633409-
1.5. Zahraničné aktíva 5 233 9606 098112 438163 5249 0511 108 5372 813241 278157 7341 703 06818 473570 584161 361467 32011 341475 45415 0323 9812 793-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)225 0149877 3945 3292 55330 86315338 9711 29840 3435 5875 14473 7194 8936883 2122 854447295-
1.7. Ostatné aktíva2 857 1772 92151 36750 8272 513916 899542226 57856 868825 91446 271104 124231 42619 9311 760293 30423 519990632-
1.8. Celkom36 443 60199 849993 9271 177 81267 2709 277 05635 7022 919 303787 55710 948 273321 7221 363 7973 936 1391 276 87941 5222 657 919426 70747 73824 600-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny22 380 99475 300669 051843 69647 5265 770 89327 4172 144 042319 3296 290 950248 675419 4342 982 867573 18326 8261 518 779331 98738 29219 116-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 642 07310 095217 060202 2604 6321 661 0822 683523 438115 4783 165 05251 232126 239926 082193 2922 274361 48973 4143 1171 836-
2.2.2. Ústredná štátna správa 159 6073867 0491 65357548 1641 35218 1783 49925 1845 5111 77730 3216 5575854 9501 567574208-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 579 31464 819444 942639 78342 3194 061 64723 3821 602 426200 3523 100 714191 932291 4182 026 464373 33423 9681 152 340257 00734 60117 072-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie9 002 31750 584311 366259 62925 6712 684 42020 0941 259 242178 2941 426 609132 541242 6401 398 528326 20017 696459 672140 22827 46914 950-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 811 75111 662129 05335 66614 009805 4862 464312 8589 231775 14256 47035 762209 99033 3025 370249 134114 0396 5891 428-
2.2.3.2.1. do 1 roka 771 6925 77876 89310 32312 221186 9871 53694 0412 927148 21235 84923 64726 85017 7652 47436 85082 9312 994653-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov171 4711 22811 04963666744 73144030 02940837 1682 2571 87921 3753 1791 3024 6097 6111 715345-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 868 5884 65641 11124 7071 121573 768488188 7885 896589 76218 36410 236161 76512 3581 593207 67523 4971 880430-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 523 2712 5733 907344 3082 609565 7118244527 515807 7252 15410 037318 90311 922661440 0982 419544694-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 482 5852 4753 551343 1081 905539 788824697 458807 7252 1549 929314 7338 525577435 8972 419543690-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace40 686983561 20070425 923038357001084 1703 397844 201004-
2.2.3.4. REPO operácie241 9760616180306 030029 8745 31291 2387672 97999 0431 9102403 43632100-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)641 328001 88502 27304 576208372 199394124 4841 943131 195691 670377550-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 515 2557 660136 38174 1271781 087 6661 487246 746165 9501 067 1535 43544 363258 17442 817283361 59613 9571 17586-
2.4.1. do 1 roka 5)252 37403 41821 827011 343120 28329 898144 47705 5663 0637 88604 612000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)55 10203191 242012 12401 66310 54722 99603471 4722 79701 596000-
2.4.3. nad 2 roky3 207 7797 660132 64451 0581781 064 1991 486224 800125 505899 6805 43538 450253 63932 134283355 38813 9561 17586-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 566 66211 46785 14576 8389 773613 5484 796260 03454 643691 60643 59884 932346 61464 3834 633153 59249 1605 0213 346-
2.6. Zahraničné pasíva4 564 9012 95946 596131 8948 335943 8651 45091 551182 2981 685 61610 818572 06770 145434 4648 281352 20218 2621 1981 477-
2.7. Ostatné pasíva 2 774 4612 46356 75449 3721 458858 811552172 35465 129840 74912 802118 517276 39630 8371 430270 08012 9641 996575-
2.8. Celkom36 443 60199 849993 9271 177 81267 2709 277 05635 7022 919 303787 55710 948 273321 7221 363 7973 936 1391 276 87941 5222 657 919426 70747 73824 600-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt