Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 22 833 59478 264724 513782 21545 8156 079 04329 4871 836 728511 4146 932 776172 647471 7982 570 605594 20022 3521 619 272276 72233 83318 365-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 9 672 67112 297282 366301 29319 1152 528 6708 333519 529248 7183 636 60338 369285 815789 420411 5318 358489 33164 13710 3005 514-
1.1.2. Verejná správa996 5231 64425 81334 637315281 29068684 22617 714213 2613 7872 018265 5962 50817053 2417 5511 485248-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 164 39964 323416 334446 28526 3853 269 08320 4681 232 973244 9823 082 912130 491183 9651 515 589180 16113 8241 076 700205 03422 04912 603-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 756 16220 654204 472157 07012 5161 171 4117 799489 65298 4401 254 74062 73157 389678 30272 1234 830364 75476 4959 5955 502-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 178 79942 714182 742227 66412 4781 865 2269 956687 633140 0271 470 04160 78086 784646 30856 8917 056531 907123 06611 0735 037-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 689 4735 80116 58211 4281 502194 37677090 64416 641181 79511 98811 259107 7944 73442910 97318 9562 660427-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 798 83434 904127 727202 3428 7671 414 0878 876507 888104 7461 207 97541 39273 885397 84640 1126 023504 12197 4306 9974 231-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 690 4922 00838 43313 8942 209256 76331089 10118 64080 2717 4001 640140 66812 04560416 8136 6801 416379-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 075 90895629 01355 9491 385219 1792 71346 5005 864274 5846 57634 394186 22947 3221 937153 2775 4541 3812 062-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)153 52101085 604513 26709 18465383 5444065 3964 7483 824226 7621900-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 925 76310 58372 123143 5836 900791 787867444 96930 163933 74168 549216 488727 365178 4335 252192 33291 3607 2152 218-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 039 2831 00825 12115 0971 266379 2511114 82517 993305 548844106 01468 85987 81062511 1982 2481 271221-
1.2.1.1. do 1 roka 247 789046318001 6170209130113 874080 7823049 62510866300-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 36 4350129197174 77703311526 3460831403 56454933380-
1.2.1.3. nad 2 roky 755 0591 00824 52914 7201 249372 8571114 28517 848165 32884424 40168 78934 62156110 2392 2431 233221-
1.2.2. Verejná správa 1 751 0529 12539 76162 9094 782267 466827283 1459 256274 52840 63567 886495 04360 6974 15562 60859 3375 4601 768-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 135 4294507 24165 577852145 07029146 9992 914353 66527 07042 588163 46329 926473118 52629 774484229-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)39 0870460010900030 21505 7541922 7011159000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 222 58358940 31617 911228300 5561 478121 52611 488481 7646 2024 300160 4397 78060050 97714 852841414-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 376 937268 7146 8051727 0781 19623 9042 051220 3591584 24563 6541 30122616 0901 09280-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny843 33454831 54911 060211272 63028297 5269 437260 3426 0445596 7856 47937334 88713 759642414-
1.5. Zahraničné aktíva 5 235 9416 235110 776163 6959 0151 122 7512 864239 969153 4111 706 37418 543566 240161 165460 62811 168478 45215 3054 0782 694-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)225 0549867 3675 3242 58130 71915339 1191 30740 3335 5765 18073 7174 9056833 2332 848448299-
1.7. Ostatné aktíva2 877 6072 86447 29448 6202 399944 271437224 67259 346815 80146 265110 799229 71321 2141 823295 82023 918981601-
1.8. Celkom36 359 62099 5221 002 4341 161 34666 9359 269 23635 2862 906 984767 12910 941 000317 7821 380 5563 923 1941 269 86241 8902 640 146425 00547 39624 591-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny22 257 70475 362678 712833 36147 2635 744 31426 8572 130 208312 1706 262 255247 360421 7372 969 759567 53727 0721 493 004330 10938 03819 038-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 600 11910 024221 656200 4044 6541 659 8912 564521 498111 3523 136 47451 811125 977920 720192 7512 219359 30472 5293 1261 839-
2.2.2. Ústredná štátna správa 162 9335527 2711 74653150 0111 27519 9083 62925 1635 5262 45829 4786 4635624 4911 503565214-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 494 65164 786449 785631 21142 0784 034 41223 0181 588 802197 1893 100 618190 023293 3022 019 561368 32324 2911 129 209256 07834 34716 985-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 910 04050 308315 652254 06125 4482 658 43219 6011 242 024174 7181 419 136130 996242 2071 389 410321 91317 985440 787139 05027 15214 844-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 825 09711 880129 53634 59414 087805 6182 538317 6929 589778 86856 16236 463213 62433 6135 460248 794114 3856 6431 445-
2.2.3.2.1. do 1 roka 779 0885 91977 1908 75912 266184 5641 61095 4453 225153 88837 04525 20828 36517 7322 52536 44482 4233 044657-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov175 6751 27911 25565871444 43344532 51541438 3832 3401 94821 5323 2561 3434 4977 7401 736344-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 870 3344 68141 09125 1771 107576 621483189 7325 950586 59716 7779 307163 72712 6251 593207 85324 2221 863444-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 512 7572 5984 155342 4312 513565 2568794447 502803 5722 10910 038319 41611 392606436 0182 368551696-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 471 8062 4983 799341 1601 802539 203879707 442803 5722 1099 925315 1858 070511431 7592 368550692-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace40 9511003561 27171126 053037460001134 2313 322954 259014-
2.2.3.4. REPO operácie246 7580442125305 106028 6425 38099 0427564 59497 1111 4052403 61027500-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)653 2180091802 88804 638201383 933387123 6182 005132 457691 670384500-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 527 6727 669135 76275 1151781 091 7501 494249 488161 4031 074 1104 93445 692259 99442 820283361 84313 9801 05086-
2.4.1. do 1 roka 5)254 26603 45222 49609 382120 46027 312148 63606 8773 0137 93604 701000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)53 36803081 317011 59371 9598 14223 95203471 4672 71001 566000-
2.4.3. nad 2 roky3 220 0387 669132 00251 3021781 070 7751 486227 069125 949901 5224 93438 468255 51432 174283355 57613 9791 05086-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 565 39111 43484 95875 6429 742613 3524 773260 04254 726689 30342 19285 168348 90664 4054 587155 07849 2135 0013 328-
2.6. Zahraničné pasíva4 567 2092 47649 949128 3758 364931 6471 60289 217172 7651 705 68910 745575 63769 896432 0918 435357 36418 6491 2441 584-
2.7. Ostatné pasíva 2 788 4252 58153 05347 9351 388885 285560173 39165 864825 71012 164128 704272 63430 5521 443271 18712 6692 013555-
2.8. Celkom36 359 62099 5221 002 4341 161 34666 9359 269 23635 2862 906 984767 12910 941 000317 7821 380 5563 923 1941 269 86241 8902 640 146425 00547 39624 591-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt