Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 22 529 01278 580707 479770 15144 7106 045 09029 9661 836 679497 3836 779 958181 623451 9302 548 460564 68221 8211 608 336275 11733 77018 644-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 9 368 62212 180266 073291 93417 9622 496 1418 871515 803235 1463 491 18640 019269 501757 477382 5527 857482 41963 40210 1295 711-
1.1.2. Verejná správa982 7061 58524 42133 154314278 15969182 07217 716214 3237711 747262 2412 48916953 2937 4961 482249-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 177 68564 815416 985445 06326 4343 270 79020 4041 238 804244 5213 074 449140 833180 6821 528 742179 64113 7951 072 624204 21922 15812 684-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 777 48421 320205 905154 99212 5621 180 5117 806493 78298 0001 253 42566 93057 329682 59272 7154 876365 62676 1649 7195 624-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 165 80442 441182 421226 12312 4711 857 1419 897687 113139 6201 464 03567 00487 179646 27656 4077 011530 594122 66811 0535 025-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 694 2295 84416 87811 4541 505194 91777190 69716 590181 65913 54411 364110 0704 62343311 14018 9352 672427-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 780 20734 460126 954201 1628 7501 405 5328 818507 408104 4161 201 35845 30574 124395 91439 8645 975502 53297 0666 9504 217-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 691 3682 13738 58913 5072 216256 69230889 00818 61481 0188 1551 691140 29211 92060316 9226 6661 430381-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 081 1301 04628 54658 3771 394221 5322 69848 4386 251270 0236 48631 496195 17247 4561 907150 4035 3721 3862 036-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)153 26371145 569411 60609 47065286 9654144 6814 7023 061226 0011600-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 980 94910 16272 207145 0447 845807 673817450 03131 457944 90474 349225 254725 422184 9565 162194 18790 1067 4082 185-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 046 78998525 13115 1091 223381 3581115 05218 040303 564980110 47169 60689 94960210 9192 2621 239218-
1.2.1.1. do 1 roka 250 709046718001 681020291109 800084 936252 89910438300-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 36 3260127159174 72103562526 2970877413 51755923390-
1.2.1.3. nad 2 roky 759 75598524 53714 7701 206374 9561114 49417 924167 46798024 65869 56333 53353710 3892 2571 200218-
1.2.2. Verejná správa 1 795 7108 73139 58364 0705 826280 446777287 56810 548288 16038 88374 248496 81964 9814 08464 36157 5925 6831 736-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 138 4504467 49365 865796145 86929147 4112 869353 18034 48640 535158 99730 026476118 90730 252487231-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)33 37606410408500028 59001 5131922 7581159000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 214 87861340 29517 881237297 5161 478120 91811 558474 7196 7475 380161 8347 40459551 28614 844841411-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 378 212268 7966 8071726 9411 19623 5752 054218 8781604 23566 2801 29822616 6111 09190-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny835 01657231 44711 027220270 39128297 2479 504254 7776 5871 14595 5546 10636934 67513 752640411-
1.5. Zahraničné aktíva 5 212 3195 767110 949159 9799 1671 105 9522 838243 298148 2831 658 66018 542581 368162 183481 13611 344489 30114 6963 9592 780-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)225 7139857 4195 2942 58130 61515339 2611 31240 9355 6185 19773 5814 9296803 2512 871450303-
1.7. Ostatné aktíva2 997 6863 18748 31950 5192 373974 959412231 30765 421849 49447 502116 436239 83422 7421 815316 31224 5031 051753-
1.8. Celkom36 193 93499 293986 7271 148 97466 9159 261 89035 6622 921 490755 41710 777 263334 3811 387 0803 911 5031 268 60941 4282 662 731422 13747 47925 078-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny22 079 48674 847662 195821 30446 7505 709 10626 7942 129 183307 0916 200 146254 314408 1492 937 084551 42926 4551 506 190326 80538 16119 259-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 478 7039 781210 415188 3534 6521 634 1152 555518 486108 1073 077 17551 235122 000918 769188 5062 305363 47772 4593 1321 841-
2.2.2. Ústredná štátna správa 152 4306047 0871 35858649 9461 23318 4263 26018 1535 4551 77127 7097 4005984 7691 738551203-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 448 35464 462444 693631 59341 5124 025 04523 0061 592 271195 7243 104 818197 624284 3781 990 606355 52323 5521 137 944252 60834 47817 215-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 827 78149 630308 375253 43825 0312 640 17019 5241 237 259174 6211 408 197126 284233 0461 371 384311 07317 627447 698135 26927 12715 090-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 885 37412 223132 02635 66213 914813 3632 571324 7239 732805 86268 48938 695211 66432 8795 409251 040114 7406 8071 436-
2.2.3.2.1. do 1 roka 803 0456 23679 1748 49212 358189 9941 63896 6243 327164 34538 55027 16629 48117 4942 47636 70282 3523 188650-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov180 6091 28511 54466173944 33644635 01841740 2742 3052 07522 2762 9841 3404 1257 8191 756354-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 901 7204 70241 30826 509817579 033487193 0815 988601 24327 6349 454159 90712 4011 593210 21324 5691 863432-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 504 5492 6094 032342 4932 537564 8399114357 484796 9442 12610 048318 83811 407247435 8132 330544689-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 463 4962 5083 728341 2481 825538 512911707 423796 9442 1269 926314 5628 308144431 4812 330542685-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace41 0531013041 24571226 327036561001224 2763 0991034 332024-
2.2.3.4. REPO operácie230 65002600306 673029 8543 88793 8157252 58988 7201642703 39327000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)639 466001 41302 93904 726203367 551383123 3911 989134 679691 670399540-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 543 5257 401136 83876 4223851 090 3851 496250 774159 4481 080 9404 90444 389263 33442 062283369 22714 0761 05088-
2.4.1. do 1 roka 5)249 92803 26122 31209 785120 22025 488147 38806 1273 0388 12304 185000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)53 58703121 481011 69471 8067 65223 96805011 6332 67601 856000-
2.4.3. nad 2 roky3 240 0107 401133 26552 6293851 068 9061 488228 748126 308909 5844 90437 761258 66331 263283363 18614 0761 05088-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 570 85911 44884 10075 3069 710606 5014 730260 35354 292688 06751 14886 384353 67864 9374 522154 87049 0704 9503 306-
2.6. Zahraničné pasíva4 474 9712 93447 832125 9338 696939 1781 78199 022161 0941 585 30810 728597 50172 950442 2248 637348 43618 5301 2281 588-
2.7. Ostatné pasíva 2 885 6272 66255 76248 5961 374913 781861177 43273 289855 25112 904127 266282 46833 2781 462282 33813 2582 036837-
2.8. Celkom36 193 93499 293986 7271 148 97466 9159 261 89035 6622 921 490755 41710 777 263334 3811 387 0803 911 5031 268 60941 4282 662 731422 13747 47925 078-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt