Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 22 188 49273 522684 889779 19142 7335 939 34629 5781 783 113488 1846 761 603175 749441 5082 487 084571 73220 9981 554 430270 00833 02218 166-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 9 121 1997 980249 920304 55815 9162 421 6458 734472 535226 5773 486 75934 327260 470700 924391 3087 259444 65459 2079 5835 377-
1.1.2. Verejná správa981 7441 49424 52733 975318279 34568976 73717 651214 7805261 835263 7632 58816553 7727 4881 497250-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 085 54964 048410 442440 65826 4993 238 35620 1551 233 841243 9563 060 064140 896179 2031 522 397177 83613 5741 056 004203 31321 94112 539-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 726 71920 834200 498153 39912 5661 161 7957 668489 89697 7731 249 17666 60956 766679 12772 2394 786355 45075 5659 5715 480-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 138 52742 121181 008224 43512 4941 848 3339 844685 983139 2581 460 16267 43785 016642 68555 4896 950527 838122 25810 9675 017-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 691 3705 87516 76211 4241 497194 26177990 04416 612179 29713 68211 377109 5064 68042612 39318 9552 669433-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 755 97334 140125 988199 4498 7551 396 5478 758506 838104 0151 199 53845 52571 948393 90839 2325 921498 34296 6486 9074 202-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 691 1832 10638 25813 5622 242257 52530789 10118 63181 3278 2301 691139 27111 57760417 1036 6551 392382-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 074 1941 08528 82657 1281 434217 6142 64249 2206 270265 8276 60232 630196 26846 2281 836150 5895 4761 4032 042-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)146 09671105 696510 61408 74065284 9002494 7874 3163 877222 1271400-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 951 99710 57671 693146 6257 629799 820747451 85728 399936 91676 978211 928730 869172 9285 102199 62989 0997 3002 142-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 023 26097724 72515 2011 217375 4041115 42415 627303 247916100 93669 19083 26959112 7022 2791 254219-
1.2.1.1. do 1 roka 238 640034918501 7720235103113 702075 298346 26110722100-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 35 2080147184252 75606593326 5300932443 360544423390-
1.2.1.3. nad 2 roky 749 41197724 22914 8321 192370 8761114 53015 491163 01591624 70669 14333 64852711 5382 2751 215219-
1.2.2. Verejná správa 1 755 1539 15039 32964 8285 665277 870708258 8959 924285 15937 96568 554502 89459 9754 04264 49956 8485 5561 686-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 173 5844497 63966 596747146 54628177 5382 848348 51038 09742 438158 78529 684469122 42829 972490237-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)38 313095407600029 42905 6042062 77311151000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 208 13361340 50822 560229295 1901 478120 30911 537467 5076 4786 064160 6007 34057850 71414 861840398-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 380 194269 2646 8061726 8761 19624 4792 079218 8261574 78966 3291 31822616 6961 08881-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny826 29258731 19115 704212268 13028295 7359 458247 6086 3211 27594 2716 02235234 01813 773640397-
1.5. Zahraničné aktíva 5 172 3176 584115 435161 0309 0431 094 3762 800234 641145 9821 668 67318 272583 909154 809458 40211 509482 16015 1394 1922 829-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)226 9989877 4415 2762 58430 57515139 7421 30939 9545 6595 23275 4934 7026773 2732 908453302-
1.7. Ostatné aktíva2 966 7433 00848 19051 3042 311988 763446232 03663 454851 74147 858115 574247 59222 2961 843264 33323 6811 038456-
1.8. Celkom35 753 00595 290968 1661 166 04364 5289 148 14635 2032 861 697738 86210 755 826330 9971 369 8193 856 6551 240 17340 7182 554 690415 69846 84624 295-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 748 48171 672646 193825 84344 6245 642 11326 6012 080 278296 3026 124 226251 528398 4562 895 856562 44925 6071 446 196321 04837 57618 686-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 210 2066 566200 885194 3992 7681 584 4082 533484 31098 1853 032 25847 033111 456852 396195 0671 641321 77668 2483 1061 830-
2.2.2. Ústredná štátna správa 151 8016417 3821 84161450 3071 54116 5063 19917 4445 4251 64429 0655 7545855 3842 171578172-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 386 47364 465437 926629 60341 2424 007 39822 5271 579 462194 9183 074 524199 070285 3562 014 395361 62823 3811 119 036250 62933 89116 684-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 758 60349 411304 003250 42224 6202 620 65219 1061 226 251173 5031 391 488122 834230 7041 371 743317 68717 486437 901133 71126 49314 553-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 883 34812 433129 59537 63513 969817 1012 540326 34410 076798 38773 51538 479213 53231 8455 378245 773114 3276 8511 450-
2.2.3.2.1. do 1 roka 786 4016 38676 91410 16612 387188 2941 62894 7623 618153 95839 83226 77929 88016 5962 44334 63081 4793 216657-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov188 1301 33311 85360777146 30842937 28745742 3062 3872 19022 6663 0251 3354 2747 9351 750357-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 908 8174 71440 82826 862811582 499483194 2956 001602 12331 2969 510160 98612 2241 600206 86924 9121 884436-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 492 8102 6214 127341 4362 623565 1018814367 456789 5352 03310 038318 67911 397247432 5232 264548681-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 451 4812 5193 754340 2001 921538 440881707 394789 5352 0339 904314 3118 610143428 0972 264544677-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace41 3301033731 23670226 661036662001344 3682 7871054 426034-
2.2.3.4. REPO operácie251 7120201110304 544026 4313 88395 1146886 135110 4416992702 83932700-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)649 243001 52902 45604 648205376 419378125 6781 793129 491696 120398580-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 512 7806 938135 00579 8143851 068 2831 488247 322155 2631 080 7784 40345 864262 69541 766283367 12214 2121 05088-
2.4.1. do 1 roka 5)252 60603 96824 79109 168119 73924 890148 10306 0073 0488 52404 367000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)51 93603201 578010 466111 7837 51323 82305311 6252 43001 857000-
2.4.3. nad 2 roky3 208 2386 938130 71753 4453851 048 6491 476225 800122 860908 8524 40339 326258 02230 812283360 89814 2121 05088-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 561 64411 44583 95675 9479 696605 7754 754262 63253 830682 22550 15385 562351 11164 3004 598155 17648 7764 8963 299-
2.6. Zahraničné pasíva4 447 7432 79647 904132 4988 390900 1091 82994 387162 3451 640 79610 710590 68174 853409 7058 740338 63118 6581 1841 716-
2.7. Ostatné pasíva 2 833 1142 43855 10850 4121 433929 410531172 43070 917851 38213 825123 578270 34732 4621 421241 44512 6052 081506-
2.8. Celkom35 753 00595 290968 1661 166 04364 5289 148 14635 2032 861 697738 86210 755 826330 9971 369 8193 856 6551 240 17340 7182 554 690415 69846 84624 295-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt