Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 22 126 24172 765691 241770 11843 0295 895 30728 9401 787 492485 2696 754 950177 663443 2882 482 660567 33420 7571 552 196268 14633 44617 901-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 9 074 9897 365257 828297 39415 9012 390 9688 097476 136224 4143 488 90834 397254 127692 431387 5057 075445 45958 24410 0355 149-
1.1.2. Verejná správa988 7261 48824 74134 455316282 01469578 54017 717217 6011 4342 804261 0752 53816453 6027 5161 501176-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 062 52663 912408 672438 26926 8123 222 32520 1481 232 816243 1383 048 441141 832186 3571 529 154177 29113 5181 053 135202 38621 91112 576-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 716 02620 810198 680152 58412 5861 153 3717 668489 89397 5291 250 69267 15757 449680 27672 5734 778352 44974 9039 5595 503-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 128 12041 970180 863223 26212 5061 842 9649 824686 877138 9911 456 37268 21786 794640 97955 2246 905527 107122 09110 9645 030-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 693 6805 92016 84611 3681 505195 26979090 75416 631178 91814 09611 463109 3944 67042112 69519 1112 682439-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 743 30733 942125 763198 3688 7381 390 5668 726506 560103 7961 195 91845 72473 622392 73939 0795 884497 14496 3926 8974 201-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 691 1332 10838 25413 5262 263257 12930889 56318 56481 5368 3971 709138 84611 47559917 2686 5891 385390-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 070 4441 12529 02957 2001 716215 6002 65746 8145 965254 8026 21038 629203 51145 3821 834150 0765 3751 3882 045-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)147 93971005 221510 39009 23465286 5742493 4854 3894 111223 5031601-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 969 25010 55172 532147 1917 478801 104784445 03428 723934 67678 208227 845723 865184 8564 908201 95288 5726 9812 209-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 048 92398624 94015 2691 208375 6976415 78615 741312 830907110 97569 87687 22758413 0802 2521 204224-
1.2.1.1. do 1 roka 262 009047428001 712021597122 949085 221450 29810747120-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 35 1410148185263 22508723625 8290912503 334414411392-
1.2.1.3. nad 2 roky 751 77298624 31814 8041 182370 7606414 69915 608164 05290724 84269 82233 59553411 8922 2501 164222-
1.2.2. Verejná správa 1 748 0779 10939 84464 9595 561279 377692250 07410 104278 33338 50276 395493 37766 8733 86065 92756 4035 3021 755-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 172 2504557 74866 963709146 03028179 1742 878343 51338 79940 475160 61230 756463122 94529 917475230-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)41 4400439907003032 41005 672602 90131151000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 202 66661240 61122 556230292 0651 472119 34111 689466 5086 5206 134160 0087 33757850 59514 846825393-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 381 163269 0696 8131826 7801 19624 1412 051220 3271554 83266 3471 31722616 7551 08981-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny819 98058631 48915 694212265 10227695 1069 638245 2296 3651 30293 6616 02035133 84013 757625392-
1.5. Zahraničné aktíva 5 140 9986 438115 840161 6609 1301 087 6772 779235 254149 5831 626 14918 686578 313158 630473 55611 510481 43915 1573 8792 849-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)227 5519857 4775 2802 58530 62715139 8661 31340 0675 6245 26275 5954 7226763 3342 933469303-
1.7. Ostatné aktíva3 142 5283 18549 66953 3462 2821 043 558417245 74269 039915 43047 822115 652256 53022 9081 952288 41224 387992451-
1.8. Celkom35 850 68994 536977 4161 160 25164 7369 150 40834 5432 872 735745 61810 770 189334 5251 382 1653 857 3501 263 61440 4122 578 080414 04146 59224 108-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 695 74471 119646 981825 59244 8005 610 30326 0642 081 229296 6236 126 492253 157401 9402 881 298558 12125 3481 438 114319 40137 35418 560-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 209 8606 264201 636196 5552 8271 559 9982 535483 05498 1613 052 81548 033112 514845 378200 2921 676322 66569 1743 1091 836-
2.2.2. Ústredná štátna správa 155 3859077 7781 82356849 6991 54217 6993 36416 6675 8662 31629 4495 4865567 3141 965574153-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 330 49863 948437 567627 21441 4054 000 60621 9871 580 476195 0983 057 010199 258287 1102 006 471352 34323 1171 108 135248 26333 67016 571-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 694 09048 556302 475248 97024 4062 602 65818 6251 225 343172 1101 380 642121 630232 1611 365 403308 76417 246427 291131 29426 21014 354-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 906 15812 778130 87438 48414 371827 4202 485328 91510 299799 06475 12738 331216 78231 8015 353247 064114 4516 9181 542-
2.2.3.2.1. do 1 roka 800 5776 67177 41010 05812 383198 6021 59395 4923 740154 18240 42626 30530 80116 7362 41235 82981 1343 271769-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov191 1031 36712 21162387844 49741339 48747042 9652 6922 42822 9793 1051 3374 5758 1111 767345-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 914 4784 74141 25327 8031 110584 321479193 9366 089601 91732 0099 598163 00211 9601 604206 66025 2061 880428-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 481 8702 6144 190339 7602 598564 1798774377 462782 4611 99410 664317 91811 072248431 7522 228543675-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 440 0052 5103 817338 4961 897537 191877707 400782 4611 99410 480313 4928 308142427 2332 228540671-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace41 8651043731 26470126 988036762001844 4262 7641074 519024-
2.2.3.4. REPO operácie248 3800280306 349025 7815 22794 8435075 954106 3687062702 02828900-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)682 800002 63602 48104 614209398 125366131 5371 736134 441696 120400660-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 519 1566 997135 59779 2573851 058 7851 493242 400158 4721 087 9544 40446 372263 96043 292283374 63413 7121 05187-
2.4.1. do 1 roka 5)263 93804 26125 19009 498116 55125 863158 58505 9483 1259 90105 015000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)51 24503231 568010 242111 9216 50924 09405081 6822 32002 067000-
2.4.3. nad 2 roky3 203 9736 997131 01352 4993851 039 0451 481223 928126 100905 2754 40439 916259 15331 071283367 55213 7121 05187-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 560 99111 43184 10075 5939 696606 9344 734262 22254 014682 29551 79986 108348 27163 9724 790154 49948 8494 8893 290-
2.6. Zahraničné pasíva4 379 0622 67052 072125 4548 394892 1651 73898 754158 5211 560 55210 758589 07977 597429 1128 379340 20718 8691 1791 703-
2.7. Ostatné pasíva 3 012 9372 31958 66651 7191 461979 740514183 51677 779914 77114 041127 129284 48834 6761 543264 50612 8112 054468-
2.8. Celkom35 850 68994 536977 4161 160 25164 7369 150 40834 5432 872 735745 61810 770 189334 5251 382 1653 857 3501 263 61440 4122 578 080414 04146 59224 108-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt