Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 424 49369 819660 026716 58242 1925 716 26727 8031 782 900452 8946 504 983178 767424 2472 395 100538 89020 4781 553 786259 70432 00717 176-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 421 4715 255229 647245 88815 3872 247 0967 471470 649192 4193 277 54829 291239 670589 887353 5136 780437 79749 5008 5934 839-
1.1.2. Verejná správa987 8261 02223 87739 013319285 29450471 15617 619217 7361 1191 191258 2432 87515857 8647 6361 549179-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 015 19663 542406 502431 68126 4863 183 87719 8281 241 095242 8563 009 699148 357183 3861 546 970182 50213 5411 058 125202 56921 86412 158-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 722 75521 236197 095151 20912 4031 149 8687 563494 88598 1291 232 92768 56860 727688 32677 8114 882360 18573 5819 4975 753-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 071 31441 220178 979218 13612 3691 818 7039 611688 711137 5301 431 92873 45288 334637 31753 8686 723526 308121 12710 9965 033-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 703 6356 21017 71811 4791 524200 26981590 96616 721179 73415 01712 111109 1934 48341013 63919 3602 777463-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 670 81232 986122 827193 1238 5541 362 0638 485507 034102 4611 167 53249 21274 457388 54937 9325 715494 89595 1096 7784 162-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 696 8672 02538 43413 5342 291256 37131190 71118 34884 6629 2231 766139 57511 45359817 7746 6591 441408-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 063 4461 07830 35057 0671 712206 0762 65345 0656 193248 0986 28833 563217 01548 6541 934146 0367 8451 3711 371-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)157 6818805 27239 230012 4341 00296 744477644 3142 169225 5961600-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 060 48211 10674 586150 7478 254806 825959450 14431 143938 63875 645242 189756 605200 2865 046204 52592 6797 3132 149-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 054 6221 01626 06314 2761 257380 4226615 44416 064296 6311 020118 08770 89195 15560413 8632 2611 196241-
1.2.1.1. do 1 roka 275 879094718802 4680362105121 964092 3023557 014254441250-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 33 2340161254303 815084714121 55001 2471104 439345581398-
1.2.1.3. nad 2 roky 745 5081 01624 95513 8341 227374 1396614 23515 818153 1171 02024 53870 74633 70254612 8612 2591 132233-
1.2.2. Verejná správa 1 843 1879 61840 74868 2146 419287 559867264 47012 089290 35533 74584 016527 67472 2043 98271 46260 9455 6361 675-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 162 6744727 77568 257578138 84426170 2302 990351 65240 88040 086158 04032 927460119 20029 474480233-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)33 13903670059702027 53601 364323 482119000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 157 62160540 17022 889240287 4221 471106 95511 409446 0005 8495 820155 4906 72959848 95115 507813357-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 376 494268 9136 7711929 0761 19623 7342 039214 4843844 71965 7911 34422616 6321 12061-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny769 37757931 20416 079221258 09727583 1319 370220 3895 4651 10189 6995 38537232 31914 386614356-
1.5. Zahraničné aktíva 5 069 4856 809118 467168 3009 6151 064 1342 510242 754149 2011 540 18918 302550 548160 109485 66812 304516 54814 4783 4512 960-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)227 5609437 3365 2642 57129 89715340 3681 38139 7605 8095 20775 8524 6776653 8062 796469306-
1.7. Ostatné aktíva3 396 9753 35151 55860 9242 7821 192 210331266 55977 134978 99650 66988 033257 97523 0192 004314 09625 274946442-
1.8. Celkom35 369 75792 634952 1771 124 77665 6549 097 35233 2262 889 681723 16310 476 105335 0421 317 4053 801 1661 262 75441 1082 641 722410 43844 99923 387-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 174 55169 412628 258786 05144 4335 500 94724 4632 073 256287 6415 998 549246 894377 0942 779 627516 62424 9231 418 982313 41035 83217 655-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 973 5796 088196 369166 4362 7651 523 8652 717504 29387 1452 940 76345 129110 427818 262188 6501 817303 91068 4653 1801 869-
2.2.2. Ústredná štátna správa 139 5381 1167 0421 31249040 2311 85416 1552 19514 1446 7181 94829 1635 6065566 5152 300546171-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 061 43462 208424 847618 30341 1783 936 85119 8921 552 808198 3013 043 642195 047264 7191 932 202322 36822 5491 108 557242 64532 10615 615-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 368 07746 540287 474241 67723 2722 509 47216 4951 194 737169 9411 356 198110 455209 2911 293 598277 11316 548427 079127 15624 51413 243-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 001 95413 075132 71640 36215 385863 4942 377334 16210 981831 72482 29440 584224 98334 2465 457244 228113 0207 0411 734-
2.2.3.2.1. do 1 roka 854 7016 85277 11911 43512 913226 2801 535105 6994 247166 63340 60127 25532 11017 6392 41236 59278 4173 294857-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov216 2641 53613 2696441 25946 87338143 43455053 8984 6163 74024 6082 6861 4165 0609 0301 978473-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 930 9894 68742 32828 2831 213590 341461185 0296 184611 19337 0779 589168 26513 9211 629202 57625 5731 768404-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 454 7012 5924 596336 2142 491562 6941 0203949 261760 9032 12810 812313 97010 816225433 0662 098552638-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 411 4432 4844 270334 8621 792534 0191 020719 196760 9032 12810 637309 8358 25590428 3692 098549634-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace43 2581083261 35269928 675032365001754 1352 5611354 697024-
2.2.3.4. REPO operácie236 70306150301 191023 5158 11894 8171704 03299 6511933204 18437100-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)641 251004 90302 61804 188234356 236334122 7782 323136 2826910 887329700-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 583 4036 993139 43875 0263871 077 3341 445253 370156 6341 077 9767 39645 952278 89747 982229398 72714 4571 05187-
2.4.1. do 1 roka 5)261 31213 41622 085214 904117 56327 840146 95204 6932 62412 17709 054000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)49 44403401 400010 693112 3752 64323 47202731 4753 22803 533100-
2.4.3. nad 2 roky3 272 6476 992135 68251 5413851 051 7371 433233 432126 151907 5527 39640 986274 79832 577229386 14014 4571 05187-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 552 13811 20683 25075 76210 350608 9774 936259 68254 689660 84454 82986 194360 84663 2704 431152 40249 0164 7973 263-
2.6. Zahraničné pasíva4 204 7132 58340 646128 1468 962798 5361 86595 963141 5821 440 76911 472584 67183 675463 0059 803367 95419 7431 1661 879-
2.7. Ostatné pasíva 3 213 6992 44160 58554 8881 5221 108 940517203 22282 383941 73114 117100 716295 79835 5911 653292 77013 4832 082503-
2.8. Celkom35 369 75792 634952 1771 124 77665 6549 097 35233 2262 889 681723 16310 476 105335 0421 317 4053 801 1661 262 75441 1082 641 722410 43844 99923 387-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt