Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 425 10769 819660 043716 47042 1925 716 47027 8031 782 549452 8946 505 766178 766424 3652 395 077538 83520 4791 553 786259 70132 04617 176-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 422 3525 255229 637245 41115 3872 247 2637 471470 145192 4793 278 45129 290239 788589 856354 1756 780437 79749 4948 5934 839-
1.1.2. Verejná správa987 7921 02223 90939 014319285 30950471 13217 619217 6751 1191 191258 2432 87515857 8647 6361 551179-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 014 96463 542406 497432 04526 4863 183 89819 8281 241 272242 7963 009 640148 357183 3861 546 978181 78513 5411 058 125202 57221 90112 158-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 723 41421 236197 095151 33712 4031 149 8427 563495 26998 0681 233 21568 56860 727688 26377 8244 833360 18573 5989 5275 753-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 070 98241 220178 976218 14812 3691 818 7149 611688 486137 5301 431 68773 45288 334637 41453 8686 734526 308121 12711 0025 033-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 705 1466 21017 71911 4751 524200 24281592 64616 721179 59215 01712 111109 1934 48341013 63919 3602 780463-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 670 38132 986122 942193 1428 5541 362 0288 485506 612102 4611 167 42649 21274 457388 54637 9325 715494 89595 1096 7804 162-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 695 4552 02538 31513 5312 291256 44431189 22818 34884 6699 2231 766139 67511 45360917 7746 6591 443408-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 062 8701 07830 35057 2521 712206 1122 65345 0916 193248 0036 28833 563216 99447 9221 972146 0367 8311 3721 371-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)157 6948805 30939 230012 4241 00296 735477644 3092 169225 5961600-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 061 26111 10674 575150 7938 254806 821959449 66231 143937 75378 434241 437756 694200 2755 046204 52592 6797 3132 149-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 053 1261 01626 06314 3231 257380 3966615 97016 064296 4481 020117 80069 32995 14460413 8632 2611 196241-
1.2.1.1. do 1 roka 276 172094717202 46801 021105121 901092 0153557 014254441250-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 33 3110161300303 815087814121 55001 2471104 439345581398-
1.2.1.3. nad 2 roky 743 6421 01624 95513 8511 227374 1136614 07115 818152 9971 02024 53869 18433 69154612 8612 2591 132233-
1.2.2. Verejná správa 1 841 2599 61840 74868 1946 419287 535867263 55912 089289 75933 74583 694527 61972 2043 98271 46260 9455 6361 675-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 166 8774727 76468 276578138 89026170 1332 990351 54643 66939 943159 74632 927460119 20029 474480233-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)32 96703670059702027 36401 364323 482119000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 157 62260540 17222 889240287 4221 471107 05311 409445 9555 8495 820155 4366 72959848 95115 507813357-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 376 490268 9226 7711929 0761 19623 7352 039214 4853844 71965 7761 34422616 6321 12061-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny769 40557931 22016 079221258 09727583 2289 370220 3435 4651 10189 6605 38537232 31914 386614356-
1.5. Zahraničné aktíva 5 069 7526 809118 416168 2749 6151 064 1312 510242 340149 2011 540 32718 302551 182160 045485 71712 304516 54814 4813 4522 960-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)227 6529437 3365 2632 57129 89715340 3621 38139 7375 8095 20775 9764 6766643 8062 796469306-
1.7. Ostatné aktíva3 396 6923 35151 51160 4772 7821 192 105331266 85677 134979 09350 67188 033258 16022 9802 001314 09625 090907442-
1.8. Celkom35 371 05892 634952 0871 124 23965 6549 097 44333 2272 888 826723 16310 475 994337 8311 317 4063 801 4231 262 69741 1042 641 722410 25444 99923 387-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 175 58469 412628 257785 77844 4335 500 99124 4632 072 426287 6415 997 727249 684377 0952 779 806516 56924 9231 418 982313 41035 83217 655-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 975 3306 088196 236166 5552 7651 523 8702 717504 18187 1452 941 56045 131110 427818 276189 6861 817303 91068 4883 1801 869-
2.2.2. Ústredná štátna správa 139 5501 1167 0421 31549040 2311 85416 1562 19514 2026 7181 94829 1635 6065566 5152 300496171-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 060 70462 208424 979617 90841 1783 936 89019 8921 552 089198 3013 041 965197 835264 7201 932 367321 27722 5491 108 557242 62232 15615 615-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 365 34246 540287 573241 37323 2722 509 50916 4951 194 402169 9411 355 081110 455209 2911 293 597276 02216 548427 079127 13324 51413 243-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 003 91113 075132 74940 28415 385863 4952 377333 76210 981831 18985 08240 566225 14934 2465 457244 228113 0207 0411 734-
2.2.3.2.1. do 1 roka 854 1166 85277 11811 36812 913226 2801 535104 7274 247167 10640 60127 23732 11017 6392 41236 59278 4173 294857-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov216 5161 53613 2696461 25946 87438143 72155053 8604 6163 74024 6082 6861 4165 0609 0301 978473-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 933 2794 68742 36228 2701 213590 341461185 3146 184610 22339 8659 589168 43113 9211 629202 57625 5731 768404-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 454 7322 5924 596336 2012 491562 6941 0204139 261760 8782 12810 812313 97010 816225433 0662 098602638-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 411 4482 4844 270334 8421 792534 0191 020719 196760 8782 12810 637309 8358 25590428 3692 098599634-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace43 2841083261 35969928 675034265001754 1352 5611354 697024-
2.2.3.4. REPO operácie236 72006150301 192023 5128 11894 8171704 05199 6511933204 18437100-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)641 472004 89602 61804 188234357 798334122 7782 323134 9486910 887329700-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 582 5966 993139 08675 0263871 076 1481 445253 194156 6341 078 2577 39645 952278 89748 609229398 72614 4571 05187-
2.4.1. do 1 roka 5)261 68714 15322 085213 620117 55727 840147 22104 6932 62412 83709 053000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)51 88901 2871 400010 791113 8082 64323 47202731 4753 19503 533100-
2.4.3. nad 2 roky3 269 0206 992133 64651 5413851 051 7371 433231 829126 151907 5647 39640 986274 79832 577229386 14014 4571 05187-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 551 99111 20683 31375 68210 350608 9664 936259 68954 689660 96454 82786 194360 86463 2094 429152 40248 8174 7973 263-
2.6. Zahraničné pasíva4 205 0402 58341 166127 9738 962799 7711 86596 026141 5821 438 74111 472584 67183 677463 7129 803367 95519 7431 1661 879-
2.7. Ostatné pasíva 3 214 3742 44160 26554 8841 5221 108 949518203 30382 383942 50714 118100 716295 85635 6501 651292 77013 4982 082503-
2.8. Celkom35 371 05892 634952 0871 124 23965 6549 097 44333 2272 888 826723 16310 475 994337 8311 317 4063 801 4231 262 69741 1042 641 722410 25444 99923 387-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt