Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 308 88268 493661 608719 73141 9085 649 96227 4041 785 777453 5646 508 639176 279416 6082 362 051558 33620 1611 519 971259 04231 86016 872-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 305 5174 236232 560246 04415 1262 186 4487 166468 511193 5443 289 56126 815233 881551 111372 5196 529398 69149 7118 4494 562-
1.1.2. Verejná správa987 0101 02924 18339 421321282 97549972 30917 467216 9021 0511 277259 9812 58815056 9957 6171 581184-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 016 35563 227404 865434 26626 4613 180 53919 7391 244 957242 5533 002 176148 413181 4501 550 959183 22913 4821 064 285201 71321 83012 126-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 745 92121 161196 999153 52712 2901 162 1037 531493 89398 3511 238 93868 26862 491682 68779 6824 814366 65373 1689 5105 753-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 032 26540 994177 805216 67712 4571 803 7289 544690 376137 0811 414 66873 73688 050634 52853 3106 681524 943120 80910 9535 019-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 703 8336 24117 79711 4361 534199 69782291 51416 787180 21315 05512 073108 6604 39740413 85119 3622 784463-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 632 80732 757121 775191 6888 5861 348 2298 415507 491102 0741 148 92949 41674 206387 25337 5055 681494 04894 8886 7454 249-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 695 6251 99638 23313 5532 337255 80230791 37118 22085 5269 2651 771138 61511 40859717 0446 5591 424307-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 078 8651 06529 99857 7681 710205 0422 66347 6006 116256 1646 36229 735229 52047 6491 984143 9727 7181 3671 354-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)159 3038646 29649 666013 0871 00292 406471 1744 2242 588228 7171800-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 079 60411 16674 641152 3808 114805 620949449 77131 981962 78877 818235 505756 602192 6065 000210 32293 1767 3942 162-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 071 5771 00426 02114 5051 260379 6476516 11415 880322 0361 030116 70369 90788 97058314 1852 2431 121237-
1.2.1.1. do 1 roka 283 569081117202 4670400103134 189091 2293553 3443824211150-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 31 7270161300293 666090214320 07201 2781154 392126220278-
1.2.1.3. nad 2 roky 756 2821 00425 04914 0331 231373 5146514 81215 634167 7751 03024 19669 75731 23418913 1422 2421 079229-
1.2.2. Verejná správa 1 829 8849 72140 79069 2916 312287 271859262 76913 059284 80332 83677 323528 21870 2753 96172 35961 0905 7821 693-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 178 1434417 83068 584542138 70225170 8883 042355 94943 95241 479158 47733 361456123 77829 843491232-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)37 689007006902028 61105 587323 30459000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 136 71160540 24322 941240288 1141 471105 77311 313425 8405 8085 929154 6106 88259348 85115 5401 257355-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 354 124268 9906 7691929 2711 19622 9512 040192 8853874 76565 0591 34222616 6161 1184511-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny770 79157931 20016 132221258 59927582 6719 273221 8405 4211 16489 5515 54036732 23514 422614354-
1.5. Zahraničné aktíva 5 086 0186 911117 952167 6439 4311 037 8062 780235 357158 2481 584 68818 270552 626165 099481 55712 287511 93614 7773 4442 842-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 8549407 3145 2602 55829 77615440 6161 37639 7935 8155 17576 9964 6526763 8632 813468312-
1.7. Ostatné aktíva3 404 4963 34050 26760 0192 9611 174 180350269 45479 4241 006 13951 60988 624255 05224 9972 041309 06524 790965499-
1.8. Celkom35 282 24791 455952 0211 128 04465 2138 985 52733 1102 886 747735 90910 556 502335 5971 310 0483 770 4421 272 33340 7632 604 017410 13845 38823 042-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 026 66667 991629 401795 70144 0215 442 49824 2682 070 605282 2135 936 471244 928377 1642 774 049529 60125 1301 386 264313 17235 72317 391-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 868 9465 245196 061176 3052 4661 489 8272 507503 90585 4142 891 22243 482113 627810 655195 8712 035275 40568 5063 1681 796-
2.2.2. Ústredná štátna správa 129 4241 0707 0561 50843830 6201 85416 3562 82921 4676 5152 06923 4253 9035575 2092 329562176-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 028 29661 676426 284617 88841 1173 922 05119 9071 550 344193 9703 023 782194 931261 4681 939 969329 82722 5381 105 650242 33731 99315 419-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 314 64146 075288 672239 91722 9432 485 33316 4641 187 360167 7411 352 180109 045204 9021 280 853282 43416 425427 353126 75424 42413 038-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 994 56713 002133 09741 01815 616871 8622 402337 52211 474807 27383 63140 593227 43335 1985 542243 048112 9667 0351 748-
2.2.3.2.1. do 1 roka 846 2686 73077 65612 61913 093230 6241 541106 5424 667151 33940 54728 05333 16618 4902 45233 90877 9053 249858-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov206 6371 58513 4816001 30747 51740444 67356341 5045 0953 80624 9592 7071 4674 4239 2242 017491-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 941 6624 68741 96027 7991 216593 721457186 3076 244614 43037 9898 734169 30814 0011 623204 71725 8371 769399-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 452 9452 5994 484336 9532 528563 1841 0414139 227758 1862 08510 772314 51311 303251431 8472 081534633-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 409 4492 4894 160335 6681 827534 1531 041719 163758 1862 08510 627310 3088 857104427 1552 081533629-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace43 4961103241 28570129 031034264001454 2052 4461464 692014-
2.2.3.4. REPO operácie266 1430310301 672025 0495 528106 1431705 201117 1708923203 40253500-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)638 630004 67701 92204 073236354 709327123 8642 297136 0166910 067290830-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 569 0597 068138 19375 3323891 063 8861 443254 127157 5531 079 4687 39645 680277 33447 165229398 12914 5071 05187-
2.4.1. do 1 roka 5)269 21224 15022 801414 502119 42026 878151 42904 6473 80911 87109 698000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)51 27303451 413010 989114 1262 67323 54402721 4213 07803 400100-
2.4.3. nad 2 roky3 248 5747 066133 69851 1183851 038 3951 431230 581128 002904 4957 39640 761272 10432 216229385 03114 5061 05187-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 542 93611 13282 89875 57610 467601 4114 920259 49354 273663 71756 93585 458357 88562 8134 452150 90048 8055 1743 252-
2.6. Zahraničné pasíva4 305 7122 57343 289122 8638 875780 6301 96095 357154 9651 555 48511 633582 08384 642459 0679 238368 45419 8741 2351 800-
2.7. Ostatné pasíva 3 199 2432 69158 24053 8951 4611 095 180519203 09286 669966 65214 37895 799274 23537 6711 644290 20313 4902 121512-
2.8. Celkom35 282 24791 455952 0211 128 04465 2138 985 52733 1102 886 747735 90910 556 502335 5971 310 0483 770 4421 272 33340 7632 604 017410 13845 38823 042-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt