Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 309 05568 493661 374719 73141 9085 649 96227 4041 785 842453 5646 508 639176 279416 5662 362 069558 61620 1611 519 971259 04231 84616 872-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 304 8564 236232 512246 04415 1262 186 4487 166468 687193 5473 289 56126 815233 839551 114371 7686 529398 69849 7118 4404 562-
1.1.2. Verejná správa986 9961 02924 15639 421321282 97549972 32417 467216 9021 0511 269259 9862 58815056 9957 6171 581184-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 017 20463 227404 706434 26626 4613 180 53919 7391 244 831242 5503 002 176148 413181 4581 550 969184 26013 4821 064 278201 71321 82612 126-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 745 79621 161196 945153 59812 2901 162 1037 531493 67398 3481 238 93868 26862 500682 68079 6824 814366 65373 1689 5065 753-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 032 20940 994177 712216 60612 4571 803 7289 544690 475137 0811 414 66873 73688 050634 52153 3106 681524 943120 80910 9535 019-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 703 5196 24117 70511 4341 534199 69782291 43116 787180 21315 05512 073108 7124 39740413 85119 1732 784463-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 632 86632 757121 628191 6248 5861 348 2298 415507 557102 0741 148 92949 41674 206387 25337 5055 681494 04895 0766 7454 249-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 695 8231 99638 37913 5482 337255 80230791 48718 22085 5269 2651 771138 55611 40859717 0446 5591 424307-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 078 8851 06529 98757 7681 710205 0422 66347 5886 116256 1646 36229 735229 53847 6811 984143 9657 7181 3671 354-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)160 3148636 29649 666013 0941 00292 406471 1744 2293 588228 7171800-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 078 34311 16674 641152 3808 114805 620949449 71431 981962 78875 011235 505756 592192 5915 030211 92093 1767 3932 162-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 071 6181 00426 02114 5051 260379 6476516 11015 880322 0361 030116 70369 95688 96458314 1872 2431 121237-
1.2.1.1. do 1 roka 283 200081117202 4670395103134 189091 2293553 338254211150-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 31 7270161300293 666089514320 07201 2781154 392196220278-
1.2.1.3. nad 2 roky 756 6911 00425 04914 0331 231373 5146514 82015 634167 7751 03024 19669 80631 23453913 1442 2421 079229-
1.2.2. Verejná správa 1 829 8129 72140 79069 2916 312287 271859262 67713 059284 80332 83677 323528 21870 2703 99172 35461 0905 7821 693-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 176 9124417 83068 584542138 70225170 9273 042355 94941 14541 479158 41833 357456125 37929 843490232-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)37 7300417006902028 61105 587323 30459000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 136 64960540 21322 941240288 1141 471105 77211 313425 8405 8085 929154 5796 88259348 85115 5401 257355-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 354 144269 0106 7691929 2711 19622 9512 040192 8853874 76565 0591 34222616 6161 1184511-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny770 70957931 15016 132221258 59927582 6709 273221 8405 4211 16489 5205 54036732 23514 422614354-
1.5. Zahraničné aktíva 5 086 6266 911117 965167 6439 4311 037 8062 780236 022158 2481 584 68818 270552 668165 121481 52712 257511 96414 7773 4432 842-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 8519407 3065 2602 55829 77615440 6211 37639 7935 8155 17576 9964 6526763 8632 813468312-
1.7. Ostatné aktíva3 405 5703 34052 20260 0192 9611 174 180350269 40579 4241 006 13951 60988 624255 02624 2072 040309 06524 790969499-
1.8. Celkom35 282 81991 455953 7401 128 04465 2138 985 52733 1102 887 374735 90910 556 502332 7891 310 0483 770 4151 271 78040 7622 605 643410 13845 37623 042-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 027 60567 991629 382795 70144 0215 442 49824 2682 071 156282 2135 936 471244 164377 1642 774 100529 10125 1291 387 884313 17235 72317 391-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 868 5475 245196 041176 3052 4661 489 8272 507503 97585 4142 891 22243 482113 627810 707195 3712 034275 40568 5063 1681 796-
2.2.2. Ústredná štátna správa 129 4241 0707 0561 50843830 6201 85416 3562 82921 4676 5152 06923 4253 9035575 2092 329562176-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 029 63461 676426 285617 88841 1173 922 05119 9071 550 825193 9703 023 782194 167261 4681 939 968329 82722 5381 107 270242 33731 99315 419-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 314 87746 075288 672239 91722 9432 485 33316 4641 187 589167 7411 352 180109 045204 9021 280 853282 44116 425427 353126 75424 42413 038-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 995 66413 002133 09841 01815 616871 8622 402337 78411 474807 27382 86740 593227 43335 1985 542244 645112 9667 0351 748-
2.2.3.2.1. do 1 roka 846 9226 73077 65712 61913 093230 6241 541107 1954 667151 33940 54728 05333 16618 4902 45233 90877 9053 249858-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov206 4441 58513 4816001 30747 51740444 47956341 5045 0953 80624 9592 7071 4674 4239 2242 017491-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 942 2984 68741 96027 7991 216593 721457186 1106 244614 43037 2258 734169 30814 0011 623206 31425 8371 769399-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 452 9492 5994 484336 9532 528563 1841 0414019 227758 1862 08510 772314 51311 296251431 8702 081534633-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 409 4652 4894 160335 6681 827534 1531 041719 163758 1862 08510 627310 3088 850104427 1782 081533629-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace43 4841103241 28570129 031033064001454 2052 4461464 692014-
2.2.3.4. REPO operácie266 1440310301 672025 0515 528106 1431705 201117 1698923203 40253500-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)637 658004 67701 92204 073236354 709327123 8642 297135 0566910 067290710-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 568 0717 068137 28975 3323891 063 8861 443254 144157 5531 079 4687 39645 680277 33347 065229398 12914 5071 05187-
2.4.1. do 1 roka 5)267 86923 35822 801414 502119 43426 878151 42904 6473 80911 30609 698000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)51 31603541 413010 989114 1292 67323 54402721 4213 10903 400100-
2.4.3. nad 2 roky3 248 8867 066133 57751 1183851 038 3951 431230 581128 002904 4957 39640 761272 10332 650229385 03114 5061 05187-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 540 14711 13282 59975 57610 467601 4114 920259 53054 273663 71754 89185 458357 83562 3804 452150 90048 8055 1743 252-
2.6. Zahraničné pasíva4 308 0622 57344 018122 8638 875780 6301 96095 417154 9651 555 48511 633582 08384 642460 5099 240368 57219 8741 2351 800-
2.7. Ostatné pasíva 3 201 2752 69160 45253 8951 4611 095 180519203 05486 669966 65214 37895 799274 20837 6691 644290 09113 4902 121512-
2.8. Celkom35 282 81991 455953 7401 128 04465 2138 985 52733 1102 887 374735 90910 556 502332 7891 310 0483 770 4151 271 78040 7622 605 643410 13845 37623 042-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt