Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 369 27867 957666 153720 60341 6435 628 33727 1991 802 048448 6776 548 300175 446418 4072 369 499567 79319 9061 528 854259 84631 77816 857-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 363 1724 142239 010247 01314 8122 163 9486 971479 396189 0033 330 94826 061233 673559 158381 2246 292408 09650 9948 3544 591-
1.1.2. Verejná správa995 1491 01524 15538 333321288 99349672 81717 979217 5971 1031 389260 8572 46514657 6357 6051 575186-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 010 95762 801402 988435 25726 5103 175 39619 7321 249 835241 6952 999 755148 282183 3451 549 484184 10413 4681 063 123201 24721 85012 080-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 745 44720 991196 771153 94212 3051 156 0467 549497 65498 0021 242 12068 02962 575681 64781 2594 814365 24873 0629 5865 731-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 022 38540 790176 557215 94012 4431 799 9599 507691 592136 6131 409 88973 87588 082635 10853 1086 646525 066120 45210 9105 013-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 707 7186 27217 44411 4281 531199 00782391 97916 734184 50315 07412 045109 0804 28339913 92019 1962 795462-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 625 03632 550120 874190 9878 5681 345 1108 379508 049101 7581 145 47849 55374 280387 90137 3435 646494 07794 7086 7224 243-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 689 6311 96738 23913 5252 344255 84230591 56418 12179 9089 2481 757138 12711 48260117 0696 5481 393308-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 085 7721 01229 59859 3171 762209 1962 67547 4836 078254 2476 33431 005228 53047 1162 007147 9587 7141 3531 336-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)157 3528606 060410 195013 1031 00293 496471 6834 2002 621224 8511901-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 060 85411 34975 787154 1698 200813 304952449 18430 518922 21775 591244 744754 190193 3815 041217 70193 4427 4312 089-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 071 3421 03626 37114 5711 256380 9256516 16315 987306 4481 016123 94670 13691 21757218 0062 2551 084221-
1.2.1.1. do 1 roka 287 952092723002 532040384128 791198 6713555 914253231150-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 29 5370150264173 625089915518 35801 0741224 146196730278-
1.2.1.3. nad 2 roky 753 8541 03625 29414 0771 239374 7686514 86115 748159 2991 01524 20169 97931 15752817 0102 2541 042213-
1.2.2. Verejná správa 1 828 6619 86141 57370 2506 404292 826862260 85511 581278 57933 41679 813524 30369 1544 02075 32560 9175 8621 640-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 160 8514527 84369 348540139 55325172 1662 950337 19041 15940 985159 75133 010449124 37030 270485228-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)37 17904720033102027 93305 528273 267159000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 146 82260640 12322 910241286 1381 471106 11611 394442 2475 8055 628150 2886 94159448 82515 5351 258355-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 360 398268 8646 7742029 2301 19622 9602 041203 5633864 61561 0831 34322716 6439644511-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny774 61658031 20616 093221256 66627583 0059 353227 5585 4191 01389 2055 59836732 18214 571616354-
1.5. Zahraničné aktíva 5 111 5806 184119 404166 6189 5051 047 5922 771233 539151 9001 589 01318 694568 728167 635490 13212 474503 84015 4713 4092 769-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 1639367 2815 2652 56229 63515340 7801 30339 1665 8105 19376 9794 6486743 8842 813472313-
1.7. Ostatné aktíva3 623 8862 91950 93463 4792 8791 263 667358280 31585 3731 047 31953 08193 342291 71726 9112 149331 99525 310938497-
1.8. Celkom35 577 76389 952959 7281 133 06165 0309 069 00432 9042 911 983729 16510 616 195334 4261 341 5703 810 3391 293 07440 8522 635 109412 41745 28622 884-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 084 85966 920633 817798 09243 8005 427 84924 1272 077 487284 7565 977 226244 333380 3362 774 749539 51424 9171 390 551314 16035 67817 245-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 956 4784 831196 726178 3842 5341 488 6772 531511 77285 4582 948 48243 637115 619820 668199 5752 076280 14068 9573 2101 767-
2.2.2. Ústredná štátna správa 126 6368447 3951 38845520 8031 72818 0282 93623 4646 8582 78124 3024 0435196 6792 357541163-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 001 74461 245429 696618 32040 8113 918 36919 8681 547 687196 3623 005 280193 838261 9361 929 779335 89622 3211 103 732242 84631 92715 315-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 281 75445 411291 798240 65922 5002 473 63116 2911 182 127167 8111 349 755108 449203 5231 269 073287 83316 271420 128127 12924 27912 900-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 004 70013 223133 26841 72215 769879 1392 419340 71311 445795 72683 17243 228230 34035 7555 477247 050113 2737 1331 783-
2.2.3.2.1. do 1 roka 863 5166 87377 44613 06613 222234 8851 522107 2324 589156 69540 36530 67234 87918 9742 34936 28977 4633 322858-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov209 4991 63713 8166361 34848 30944445 69257741 1425 4653 84224 9642 6071 4954 7179 4572 041515-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 931 6864 71342 00628 0201 199595 945453187 7896 279597 88937 3428 714170 49714 1741 633206 04426 3531 770410-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 444 3692 6114 466335 9392 512563 4791 1584079 243751 4892 04710 857313 67011 614253431 1082 104514632-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 400 4412 4994 148334 6891 805534 0371 158719 163751 4892 04710 714309 4219 157105426 4262 104514628-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace43 9291123181 25070729 442033680001434 2492 4571494 682004-
2.2.3.4. REPO operácie270 92101640302 120024 4407 863108 3101704 328116 6966943205 44634000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)636 437006 00901 91304 015237347 151326126 6262 291137 4046910 067257720-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 581 2727 095137 65375 5813871 067 3631 444256 631156 2861 082 8567 39645 732275 88246 875229404 10714 5941 05187-
2.4.1. do 1 roka 5)275 83853 26822 685215 366121 64226 724154 35904 6143 80911 390011 973000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)50 05403501 444010 526114 1532 01423 13302731 6363 09603 417100-
2.4.3. nad 2 roky3 255 3807 090134 03551 4523851 041 4711 432230 836127 548905 3647 39640 845270 43732 389229388 71714 5941 05187-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 535 63611 01582 61775 26310 402599 8714 898259 19054 201664 89354 95885 149355 23862 5674 466150 44848 7495 1373 235-
2.6. Zahraničné pasíva4 329 6032 36945 789121 0148 871793 0831 94993 823139 1291 548 14111 655598 40696 872466 4129 411367 69920 6411 1971 762-
2.7. Ostatné pasíva 3 409 9582 55259 85257 1021 5701 178 925486220 83794 556995 92815 758105 321305 30740 3021 760312 23714 0162 151555-
2.8. Celkom35 577 76389 952959 7281 133 06165 0309 069 00432 9042 911 983729 16510 616 195334 4261 341 5703 810 3391 293 07440 8522 635 109412 41745 28622 884-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt