Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 369 55167 957666 155720 60341 6435 628 33727 1991 802 256448 6776 548 300175 446418 4072 369 499567 85619 9071 528 854259 84631 77816 857-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 363 4824 142239 010247 01314 8122 163 9486 971479 561189 0033 330 94826 061233 673559 158381 3766 292408 08950 9948 3544 591-
1.1.2. Verejná správa995 1421 01524 15538 333321288 99349672 81017 979217 5971 1031 389260 8572 46514657 6357 6051 575186-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 010 92762 801402 990435 25726 5103 175 39619 7321 249 885241 6952 999 755148 282183 3451 549 484184 01513 4681 063 130201 24721 85012 080-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 745 56320 991196 775153 94212 3051 156 0467 549497 76698 0021 242 12068 02962 575681 64781 2594 814365 24873 0629 5865 731-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 022 24040 790176 559215 94012 4431 799 9599 507691 533136 6131 409 88973 87588 082635 10853 0206 646525 066120 45210 9105 013-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 707 6726 27217 44511 4281 531199 00782392 02016 734184 50315 07412 045109 0804 19539913 92019 1962 795462-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 625 12232 550120 993190 9878 5681 345 1108 379508 016101 7581 145 47849 55374 280387 90137 3435 646494 07794 7086 7224 243-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 689 4461 96738 12113 5252 344255 84230591 49718 12179 9089 2481 757138 12711 48260117 0696 5481 393308-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 085 7801 01229 59859 3171 762209 1962 67547 4846 078254 2476 33431 005228 53047 1162 007147 9657 7141 3531 336-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)157 3498606 060410 195013 1001 00293 496471 6834 2002 621224 8511901-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 062 79111 34975 783154 1698 200813 304952449 16430 518922 21778 406244 744754 190192 5275 041217 70193 4427 4312 089-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 071 5301 03626 36714 5711 256380 9256516 16715 987306 4481 016123 94670 13691 40757218 0042 2551 084221-
1.2.1.1. do 1 roka 288 196092723002 532040684128 791198 6713556 155253231150-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 29 5610150264173 625090615518 35801 0741224 163196730278-
1.2.1.3. nad 2 roky 753 7741 03625 29014 0771 239374 7686514 85515 748159 2991 01524 20169 97931 08952817 0082 2541 042213-
1.2.2. Verejná správa 1 827 7069 86141 57370 2506 404292 826862260 90111 581278 57933 41679 813524 30368 1474 02175 33060 9175 8621 640-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 163 5554527 84369 348540139 55325172 0962 950337 19043 97440 985159 75132 973449124 36730 270485228-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)37 1390020033102027 93305 528273 274159000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 147 02560640 32422 910241286 1381 471106 11811 394442 2475 8055 628150 2886 94159448 82515 5351 258355-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 360 527268 9936 7742029 2301 19622 9602 041203 5633864 61561 0831 34322716 6439644511-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny774 69058031 27816 093221256 66627583 0079 353227 5585 4191 01389 2055 59836732 18214 571616354-
1.5. Zahraničné aktíva 5 111 9296 184119 404166 6189 5051 047 5922 771232 953151 9001 589 01318 694568 728167 635491 09512 474503 81215 4713 4092 769-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 1599367 2815 2652 56229 63515340 7761 30339 1665 8105 19376 9794 6486743 8842 813472313-
1.7. Ostatné aktíva3 622 7022 91950 91863 4792 8791 263 667358280 34285 3741 047 31953 08193 342291 71725 7002 148331 99525 310953497-
1.8. Celkom35 579 29189 952959 8621 133 06165 0309 069 00432 9042 911 609729 16510 616 195337 2401 341 5703 810 3391 292 04240 8522 635 080412 41745 30122 884-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 085 17966 920633 816798 09243 8005 427 84924 1272 076 287284 7565 977 226245 103380 3362 774 749540 27124 9191 390 528314 16035 69317 245-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 957 2574 831196 726178 3842 5341 488 6772 531511 77885 4582 948 48243 637115 619820 668200 3322 077280 14068 9573 2251 767-
2.2.2. Ústredná štátna správa 126 6358447 3941 38845520 8031 72818 0282 93623 4646 8582 78124 3024 0435196 6792 357541163-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 001 28661 245429 696618 32040 8113 918 36919 8681 546 481196 3623 005 280194 608261 9361 929 779335 89622 3221 103 709242 84631 92715 315-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 281 66345 411291 799240 65922 5002 473 63116 2911 182 014167 8111 349 755108 449203 5231 269 073287 83316 272420 149127 12924 27912 900-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 004 35013 223133 26741 72215 769879 1392 419339 61511 445795 72683 94243 228230 34035 7555 477247 029113 2737 1331 783-
2.2.3.2.1. do 1 roka 863 0526 87377 44513 06613 222234 8851 522106 9054 589156 69540 36530 67234 87918 9742 34936 15377 4633 322858-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov209 5881 63713 8166361 34848 30944445 78857741 1425 4653 84224 9642 6071 4954 7109 4572 041515-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 931 7114 71342 00628 0201 199595 945453186 9226 279597 88938 1128 714170 49714 1741 633206 16626 3531 770410-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 444 3522 6114 466335 9392 512563 4791 1584139 243751 4892 04710 857313 67011 614253431 0852 104514632-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 400 4182 4994 148334 6891 805534 0371 158719 163751 4892 04710 714309 4219 157105426 4032 104514628-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace43 9351123181 25070729 442034280001434 2492 4571494 682004-
2.2.3.4. REPO operácie270 92001640302 120024 4397 863108 3101704 328116 6966943205 44634000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)637 595006 00901 91304 015237347 151326126 6262 291138 5626910 067257720-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 583 7207 095138 59275 5813871 067 3631 444257 556156 2861 082 8567 39645 732275 88247 459229404 10714 5941 05187-
2.4.1. do 1 roka 5)277 28654 09222 685215 366121 65026 724154 35904 6143 80912 006011 973000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)50 01303401 444010 526114 1542 01423 13302731 6363 06403 417100-
2.4.3. nad 2 roky3 256 4217 090134 16051 4523851 041 4711 432231 752127 548905 3647 39640 845270 43732 389229388 71714 5941 05187-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 537 62511 01582 58875 26310 402599 8714 898259 16254 201664 89357 00285 149355 23862 5694 466150 44848 7495 1373 235-
2.6. Zahraničné pasíva4 327 0182 36944 972121 0148 871793 0831 94993 734139 1301 548 14111 655598 40696 872464 8529 409367 58120 6411 1971 762-
2.7. Ostatné pasíva 3 408 1552 55259 89457 1021 5701 178 925486220 85594 555995 92815 758105 321305 30738 3291 760312 34914 0162 151555-
2.8. Celkom35 579 29189 952959 8621 133 06165 0309 069 00432 9042 911 609729 16510 616 195337 2401 341 5703 810 3391 292 04240 8522 635 080412 41745 30122 884-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt