Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 269 68068 272640 105710 86141 5605 583 13426 8791 810 895440 8876 441 482174 703410 0632 497 381549 36720 6321 514 912259 70931 55717 276-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 295 5484 921212 751234 77414 6172 131 6106 826472 782181 9383 239 25325 596220 316705 264360 8777 033403 19151 3748 1324 963-
1.1.2. Verejná správa994 4941 01824 76037 937320287 01748673 55717 954217 1696281 430260 7292 41414559 0607 5931 599187-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 979 63862 333402 594438 15026 6233 164 50719 5671 264 556240 9952 985 060148 479188 3171 531 388186 07613 4541 052 661200 74221 82612 126-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 727 31320 770198 460159 34912 3901 156 4997 494499 92897 9691 227 80567 81964 344673 82282 5814 831357 12772 3719 6295 791-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 001 12040 538175 980212 32212 4181 790 0869 476699 002136 0911 399 81474 07587 375632 78552 6146 606525 038120 23910 8535 011-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 704 1266 29617 60111 3911 519198 55782292 32116 667181 45815 07012 172108 6144 11639914 10419 0052 809462-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 600 72932 301119 975187 2178 5501 336 0798 347508 151101 4871 138 12649 85673 444386 51336 8475 593493 83794 6996 6934 241-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 696 2651 94238 40413 7142 349255 45030798 53017 93780 2309 1491 759137 65811 65161417 0976 5351 352308-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 096 8261 01728 09660 3101 810207 7492 59751 2205 932263 7006 53835 148221 64047 1982 015150 0638 0771 3441 322-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)154 3618566 170410 173014 4051 00293 740471 4483 1403 678220 4335500-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 063 63611 62379 019154 1098 221825 910959445 32830 410916 77368 948241 814754 765196 7424 981221 70191 8067 2071 822-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 084 7131 00626 50114 5481 276381 2656816 56216 075306 914985124 62778 40194 39154218 1102 230983162-
1.2.1.1. do 1 roka 291 880093531402 593020773126 932099 6723560 868252101150-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 31 4090156333183 944093014619 41701 0185174 191196850278-
1.2.1.3. nad 2 roky 761 4241 00625 41013 9011 258374 7286815 42515 856160 56598523 93777 84929 33249717 2152 229942154-
1.2.2. Verejná správa 1 794 67910 10741 25967 1056 300284 826866261 81910 597279 47533 07675 406514 91765 2873 93772 00659 2615 6501 431-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 184 24451011 25972 456645159 81925166 9473 738330 38434 88741 781161 44737 064502131 58530 314574229-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)30 53705720033302021 66905 271273 1141529000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 151 73160240 50822 877249286 2351 470107 38511 261442 2385 4395 392153 7187 03059949 24015 5311 257355-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 363 780269 1526 7671929 3931 19623 1772 038203 0384014 68664 2491 34122716 6439644511-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny776 20057631 30316 067230256 59327484 1209 223228 0755 03870689 4695 68937232 59714 567614354-
1.5. Zahraničné aktíva 5 144 9266 069124 790172 3439 8331 076 1122 829237 441157 3561 532 83320 032574 493169 822496 70412 719528 59815 1763 3742 668-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 1379307 2295 2432 54429 49215140 9341 30939 2805 7855 33076 8094 6576703 8722 817473318-
1.7. Ostatné aktíva3 552 1892 77753 08464 6872 9051 225 715311284 29381 0281 028 97551 46685 335301 10720 9712 171319 98925 328904494-
1.8. Celkom35 440 84590 273944 7931 130 13865 3159 026 93132 6002 926 278722 25410 423 250326 3741 327 6983 953 6301 278 58841 7852 638 341410 36844 77222 932-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 073 79567 045620 825785 67343 9665 410 44823 8222 073 718283 1215 925 629235 363373 3692 892 137535 35625 2691 383 645312 66135 52417 210-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 100 1405 249193 503163 6992 5041 503 4752 603514 02084 2492 941 53844 010111 879965 303202 8472 145286 51370 0513 2611 800-
2.2.2. Ústredná štátna správa 107 2884026 7511 33843412 4991 61313 6043 24821 9136 8872 16522 5504 2145175 2511 828553165-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 866 36761 394420 571620 63641 0283 894 47419 6061 546 094195 6242 962 178184 466259 3251 904 284328 29522 6071 091 881240 78231 71015 245-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 186 79744 883281 617243 20022 4652 450 23615 8961 180 819164 2351 335 989105 965199 0771 243 855282 19316 527415 271125 87924 07812 820-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 986 84713 874134 68141 79516 007878 2562 470339 95011 869791 86876 25743 880230 33434 7645 513240 026112 2607 1301 798-
2.2.3.2.1. do 1 roka 845 7817 44978 47813 03613 392226 2071 563108 8865 003151 71439 57630 89033 68717 9512 35631 49777 0653 298865-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov211 4021 69513 8355511 39949 07745746 97763639 9205 9643 95225 0812 6391 5134 7369 5922 060524-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 929 6644 73042 36828 2081 216602 972450184 0876 230600 23430 7179 038171 56614 1741 644203 79325 6041 772409-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 438 7932 6374 243335 6412 526565 1291 2404139 192744 9212 07410 757313 52210 959247431 8472 054501627-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 394 7932 5233 921334 3681 861535 1251 240719 111744 9212 07410 636309 3028 95091427 1592 054500623-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace43 9991143221 27366530 004034281001214 2202 0091564 688014-
2.2.3.4. REPO operácie253 931030030853024 91210 32889 4001705 611116 5733793204 73758800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)599 935007 25202 08703 910227314 766320120 9772 351136 8416910 829233730-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 638 1627 151138 35576 9203871 074 0061 443257 173158 1181 104 4587 39647 013285 22048 156229416 72314 58571692-
2.4.1. do 1 roka 5)291 13552 61723 799217 397121 86629 462161 90904 5543 46911 361014 693000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)52 84203881 511011 210114 7152 03122 69102822 7433 67703 582100-
2.4.3. nad 2 roky3 294 1857 145135 35051 6103851 045 3991 431230 592126 625919 8587 39642 177279 00833 118229398 44814 58571692-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 530 87410 96282 24675 30810 461596 4124 868259 04654 182658 02755 89587 417359 68161 8994 495149 84248 5195 0953 214-
2.6. Zahraničné pasíva4 247 1732 32341 468126 7629 081802 5531 948104 321139 8831 436 41913 202603 18685 738466 5179 987378 77620 4991 2201 882-
2.7. Ostatné pasíva 3 350 9072 79261 89958 2231 4201 141 425519228 11086 723983 95114 19895 736328 50329 8191 737298 52613 8712 144534-
2.8. Celkom35 440 84590 273944 7931 130 13865 3159 026 93132 6002 926 278722 25410 423 250326 3741 327 6983 953 6301 278 58841 7852 638 341410 36844 77222 932-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt