Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 20 797 25666 937614 677676 77940 0475 443 09726 6571 705 161430 3426 370 318168 688418 5242 442 338557 36820 0341 492 041246 45531 22317 124-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 775 5683 766187 752198 80312 7981 987 0146 606382 982170 9213 164 72919 231223 680630 871370 4016 464349 20439 3177 5914 798-
1.1.2. Verejná správa1 002 5451 02026 12638 801319289 31348872 53917 669216 9657031 716264 0462 41614360 3057 6741 621185-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 019 14262 151400 799439 17526 9303 166 77019 5631 249 640241 7522 988 624148 754193 1281 547 421184 55113 4271 082 532199 46422 01112 141-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 729 34720 756198 126162 51312 6521 159 5767 546500 81899 1471 214 17367 87365 922669 59184 3344 778366 27971 2459 7425 787-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 970 83240 303174 350211 10012 4781 785 7169 443690 639135 6111 389 37774 28787 114629 79152 2176 575525 036120 11610 9165 013-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 696 5606 32517 33011 2921 505198 40582088 86016 601178 39715 04412 128108 2234 04439714 15619 0002 826466-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 585 31532 059118 874186 2168 5641 331 7798 314509 109101 1521 130 24449 96773 233385 92436 4045 567493 66194 5536 6874 229-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 688 9571 91938 14613 5922 409255 53230992 67017 85880 7369 2761 753135 64411 76961117 2196 5621 403318-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 162 2751 08228 27359 6361 796211 2812 57643 8195 988287 3806 54838 712244 31846 1982 073170 7428 0911 3531 339-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)156 69111535 925410 197014 3661 00297 695471 3813 7191 802220 4751200-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 001 66811 31178 071155 1478 165814 744950435 13928 078918 66365 479234 643741 251187 2034 823216 41191 4777 0711 725-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 056 1741 02225 95614 9601 277378 3447216 57313 073290 631935125 69075 93689 35947318 4562 206952195-
1.2.1.1. do 1 roka 270 918090040902 412060363113 136097 5285055 458253180150-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 31 380098313193 965092817719 58601 2184484 1617446158-
1.2.1.3. nad 2 roky 753 8761 02224 95814 2381 258371 9677215 04212 833157 90993526 94475 43829 74044017 6922 205932187-
1.2.2. Verejná správa 1 750 8319 83041 02567 5126 262278 168853253 88511 063275 16229 22166 904513 21060 0903 85367 58058 2005 5371 303-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 194 66345911 09072 675626158 23225164 6813 942352 87035 32342 049152 10537 754497130 37531 071582227-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)25 93303420033802018 72104 210222 5263030000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 137 35762040 49022 983251286 8071 471105 83411 257430 7245 3383 920151 6197 38760250 25815 8541 247351-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 361 111269 1386 8801929 5041 19622 9612 037199 7524014 59163 7961 53222717 6339544511-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny764 49659431 29916 065232257 05527582 7839 220219 8424 937-67187 8235 85537532 62514 899606350-
1.5. Zahraničné aktíva 5 335 4465 403123 576175 19310 2431 102 340995238 901167 7671 663 81322 975572 313176 181496 13212 914544 16915 5953 4391 827-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 7859277 1875 2012 53529 40214741 1101 29739 4485 7605 35077 3074 6226823 9232 826473316-
1.7. Ostatné aktíva3 631 0502 79254 63665 9652 6821 238 621315289 45981 8971 079 18251 70086 493301 37426 0052 203319 99425 609944475-
1.8. Celkom35 157 49887 990918 6751 101 28463 9238 915 34930 5392 815 604720 63910 520 869319 9431 325 4533 890 0911 281 24441 2872 626 825397 81544 39721 817-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny20 613 31364 899596 113753 56441 9785 301 69121 9081 977 123270 0105 854 426227 081371 9002 861 830535 69024 8521 332 931297 88635 04616 134-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 639 0342 948164 903135 8307311 386 051814448 34679 4172 866 01635 623110 079916 736202 6241 950222 23959 7533 150639-
2.2.2. Ústredná štátna správa 113 9691 1346 9421 57840112 4801 66513 8653 51126 3447 3243 09122 1553 6414845 2931 962666159-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 860 31060 816424 268616 15640 8463 903 16019 4291 514 912187 0822 962 066184 134258 7301 922 939329 42522 4181 105 399236 17131 23115 336-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 119 88744 405282 439241 15422 0162 441 42315 6041 152 861161 2391 312 550104 335197 2861 249 133279 99516 409420 234120 97023 54812 795-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 014 79213 765137 46540 56316 284893 3652 516340 12411 878794 78377 62645 544220 66637 9755 425251 103112 5587 1171 907-
2.2.3.2.1. do 1 roka 861 3257 27280 75912 10813 656231 1291 617109 6275 084156 71340 08030 84432 14220 8942 24433 74576 3683 248905-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov216 8511 74514 0415651 42151 93145047 97962739 6426 4474 12924 8983 0691 5135 1699 7762 087577-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 936 6174 74842 66527 8901 207610 305449182 5186 167598 42831 09910 571163 62614 0121 668212 18926 4141 782425-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 429 0322 6464 299334 4392 516566 2101 3094729 125738 3782 00310 715313 29510 780264429 2281 982566634-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 383 8812 5303 959333 1091 846535 2001 3091379 044738 3782 00310 594308 8149 001101424 5071 982566630-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace45 1521163401 33067031 010033581001214 4811 7791634 721004-
2.2.3.4. REPO operácie296 5980650302 162021 4554 840116 3551705 185139 8456753204 83466200-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)580 863008 05702 24803 992209296 111315120 9862 401134 5456911 634219770-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 630 4316 615135 21974 5393871 076 9041 196254 388157 2731 090 0627 39347 884287 18947 950229427 78414 59071692-
2.4.1. do 1 roka 5)274 69151 55421 436217 347120 14029 480148 11504 4473 75111 541016 872000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)54 05923881 620011 436154 8962 25022 40502682 8114 18603 783000-
2.4.3. nad 2 roky3 301 6806 608133 27751 4833851 048 1211 180229 352125 543919 5427 39343 169280 62732 223229407 12914 59071692-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 527 75510 92982 71375 65510 919590 1924 857264 88454 010661 45755 70386 444354 85261 7534 453148 70348 6565 0963 193-
2.6. Zahraničné pasíva4 415 3182 98345 866129 4469 273789 9432 073103 349149 7611 579 95415 320601 11983 656462 0389 994403 80722 2061 3031 827-
2.7. Ostatné pasíva 3 389 8182 56458 76460 0231 3661 154 371505211 86889 3761 038 85914 13197 120300 16339 2681 691301 96614 2592 160571-
2.8. Celkom35 157 49887 990918 6751 101 28463 9238 915 34930 5392 815 604720 63910 520 869319 9431 325 4533 890 0911 281 24441 2872 626 825397 81544 39721 817-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt