Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 20 624 88766 200612 598685 34441 1315 462 99626 2601 683 688425 4646 255 133166 057419 8502 414 132559 09920 0561 463 924245 89930 80017 079-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 685 7333 296187 021205 69913 1422 028 9576 198379 057168 6303 075 64516 650222 372609 020371 7526 481331 63140 1947 0114 850-
1.1.2. Verejná správa1 006 8441 01725 46038 338322290 35348072 50217 472216 7778421 847266 0913 01414262 0197 8551 623190-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 932 31061 887400 117441 30727 6673 143 68619 5821 232 129239 3622 962 711148 565195 6311 539 021184 33313 4331 070 274197 85122 16612 039-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 673 58120 724197 411162 43613 0141 150 0267 534486 18397 1181 186 96667 52865 836669 06083 7504 748367 64369 2509 9005 691-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 949 19740 149174 049209 77712 8511 778 2299 422690 304135 1861 381 07474 48587 399626 73152 0176 584524 336119 96410 9085 023-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 699 2466 38517 35111 2921 680199 62781489 48316 578178 08915 07412 292108 5034 00440314 59519 0162 842471-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 565 81531 858118 789185 0888 6161 323 7528 294509 633100 8791 122 38250 14373 331384 66236 2655 567492 53194 3846 6774 239-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 684 1361 90637 90913 3972 555254 85031491 18817 72980 6039 2681 776133 56611 74861417 2106 5641 390313-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 150 3431 00428 60963 7191 797204 6182 62442 0226 056295 0246 50341 104239 46446 7772 100156 6248 5401 3591 327-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)159 18711475 372410 813013 6201 00299 650471 2933 7671 790221 6719800-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 910 02410 95076 184155 4268 001801 539592424 38127 933891 60663 336222 614724 063185 0164 648214 41589 2537 1161 607-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 045 2871 01825 74115 2171 177376 4667416 28713 334287 369855121 11775 75487 99645719 0672 180941193-
1.2.1.1. do 1 roka 264 800091641802 418051573111 338093 6205054 46226964000-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 31 028083316194 178089617818 95201 3574504 1168464119-
1.2.1.3. nad 2 roky 749 4591 01824 74214 4831 158369 8707414 87613 083157 07985526 14075 25429 41842417 6392 180940184-
1.2.2. Verejná správa 1 675 2079 47340 25467 6256 214270 770493242 46510 640253 94126 38658 871495 19158 8073 67566 36356 0475 5931 187-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 189 53145910 18972 584610154 30325165 6293 959350 29636 09542 626153 11838 213516128 98531 025582227-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)24 97407920033502018 02604 15422 2893730000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 145 32961040 46422 990251293 5071 573105 77511 208429 6645 3226 248150 9977 40161550 88915 8721 247344-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 368 539269 0626 8791937 1361 29823 0312 037199 3753984 60163 7621 54222717 7319534510-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny764 94258431 34916 074232256 12327582 6549 171219 0594 9241 64787 2355 85938833 15814 918606344-
1.5. Zahraničné aktíva 5 446 9155 514122 653184 74010 3271 119 4451 053246 851175 7431 708 40323 235586 290176 619497 23114 013552 37115 5593 4581 888-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 8979297 1835 2072 52229 23314841 3161 29139 5655 8945 39777 1144 6336773 9322 790476317-
1.7. Ostatné aktíva3 767 0752 95555 14565 6272 5881 307 517352302 13586 8931 101 90751 38591 631306 04524 7652 321336 74426 864953559-
1.8. Celkom35 148 10087 158914 3021 119 34864 8199 014 57229 9782 804 149728 53710 444 304315 2301 336 1883 848 9711 280 43642 3662 622 305396 23744 04921 791-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny20 372 91164 452593 652753 32241 9465 302 34221 5261 945 642264 0295 749 256221 727368 9382 808 138545 45724 8231 292 095296 98334 72216 194-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 596 9872 969163 016142 9526981 426 266955436 06678 8102 821 65229 733110 669884 710205 1631 916226 42659 9763 160645-
2.2.2. Ústredná štátna správa 121 3438777 3301 58042812 9681 52415 2983 35026 2178 9513 71822 9146 3775475 1052 041687170-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 654 58160 605423 306608 79040 8203 863 10819 0471 494 278181 8692 901 387183 043254 5511 900 514333 91722 3601 060 564234 96630 87515 379-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 959 01744 098281 534237 33521 7192 404 20415 2311 133 449158 1071 258 810103 050194 0151 231 934283 98616 445399 101119 49923 15812 446-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 996 89313 855137 07640 94016 535889 1082 538343 03911 751792 35577 80744 447220 31237 7765 312238 284112 5297 1341 940-
2.2.3.2.1. do 1 roka 846 3427 33680 17112 21713 886223 5561 675110 2004 927152 71639 51729 60531 64220 8372 14933 07575 7763 216925-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov217 5111 74814 2865651 42953 66641848 95363639 1196 9014 20122 5483 1601 4824 92110 0012 104591-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 933 0414 77142 61928 1581 220611 886445183 8866 188600 52031 38910 641166 12213 7791 681200 28826 7521 813424-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 410 3822 6524 641330 5152 536566 3761 2785319 331731 4882 01610 470313 37910 985283420 2711 902583993-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 364 4022 5324 285329 1321 864534 9191 2782059 250731 4882 01610 369308 8179 029116415 4781 902582989-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace45 9791203561 38367231 457032681001014 5621 9561684 793004-
2.2.3.4. REPO operácie288 2890550303 420017 2592 680118 7341705 619134 8891 1703202 9081 03500-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)579 829009 27902 38604 107208298 569317118 0442 429132 4846911 634221820-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 634 1506 617134 88775 5323891 078 1211 196252 146159 7521 085 5047 39249 484289 87848 833229428 76414 59671692-
2.4.1. do 1 roka 5)277 66051 50221 406418 363120 90931 932146 02105 0963 75111 745016 925000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)52 84324521 741011 216155 0002 62621 36202672 9133 48903 760000-
2.4.3. nad 2 roky3 303 6466 609132 93352 3853851 048 5421 180226 237125 194918 1217 39244 121283 21433 599229408 07914 59671692-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 520 76310 80782 76275 14011 537593 7394 806263 93654 059656 01854 27386 173353 06461 3004 348148 77448 4595 0203 177-
2.6. Zahraničné pasíva4 492 9082 96543 311142 7909 550803 7361 951107 890157 9251 599 96117 124607 23779 704457 64411 169423 19022 0641 4051 767-
2.7. Ostatné pasíva 3 547 5402 31859 69063 2851 3971 234 248499230 42892 5641 054 99614 397106 312315 75834 7181 729317 84813 9142 104561-
2.8. Celkom35 148 10087 158914 3021 119 34864 8199 014 57229 9782 804 149728 53710 444 304315 2301 336 1883 848 9711 280 43642 3662 622 305396 23744 04921 791-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt