Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 20 624 44866 200612 498685 34441 1375 462 99626 2601 683 847425 4646 255 133166 057419 8502 414 076559 09920 0561 463 593245 89930 80017 079-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 685 6113 296187 021205 69913 1302 028 9576 198379 224168 6303 075 64516 650222 372609 021371 8026 481331 30040 1947 0114 850-
1.1.2. Verejná správa1 006 7871 01725 46038 338322290 35348072 50217 472216 7778421 847266 0363 01414262 0197 8551 623190-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 932 05061 887400 017441 30727 6853 143 68619 5821 232 121239 3622 962 711148 565195 6311 539 019184 28313 4331 070 274197 85122 16612 039-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 673 40420 724197 410162 43613 0331 150 0267 534486 18597 1181 186 96667 52865 836668 93483 7504 748367 67369 2509 9005 691-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 949 13640 149174 048209 77712 8511 778 2299 422690 299135 1861 381 07474 48587 399626 70352 0176 585524 336119 96410 9085 023-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 699 3556 38517 34011 2921 680199 62781489 48316 578178 08915 07412 292108 4484 00440314 59519 1902 842471-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 565 91031 858119 094185 0888 6161 323 7528 294509 633100 8791 122 38250 14373 331384 66236 2535 568492 53194 2106 6774 239-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 683 8721 90637 61413 3972 555254 85031491 18317 72980 6039 2681 776133 59311 76061417 2106 5651 390313-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 150 3771 00428 50963 7191 797204 6182 62442 0186 056295 0246 50341 104239 61846 7782 099156 5948 5401 3591 327-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)159 13711485 372410 813013 6201 00299 650471 2933 7671 739221 6719800-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 909 95210 95076 181155 4268 044801 539592424 38127 933891 60663 336222 614724 073185 0164 618214 32389 2537 1161 607-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 045 0321 01825 45915 2171 220376 4667416 28713 334287 369855121 11775 75487 99645719 0512 180941193-
1.2.1.1. do 1 roka 264 801091641802 418051673111 338093 6205054 46226964000-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 31 028083316194 178089617818 95201 3574504 1168464119-
1.2.1.3. nad 2 roky 749 2031 01824 46014 4831 201369 8707414 87513 083157 07985526 14075 25429 41842417 6232 180940184-
1.2.2. Verejná správa 1 675 0379 47340 15267 6256 214270 770493242 46510 640253 94126 38658 871495 19158 8073 64466 32656 0475 5931 187-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 189 88345910 57072 584610154 30325165 6293 959350 29636 09542 626153 12838 213516128 94631 025582227-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)24 8950020033502018 02604 15422 2893730000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 145 25961040 45622 990250293 5071 573105 77511 208429 6645 3226 248150 9367 40161550 88915 8721 247344-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 368 532269 0626 8791937 1361 29823 0312 037199 3753984 60163 7551 54222717 7319534510-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny764 87958431 34116 074231256 12327582 6549 171219 0594 9241 64787 1815 85938833 15814 918606344-
1.5. Zahraničné aktíva 5 446 8175 514122 657184 74010 2831 119 4451 053246 688175 7431 708 40323 235586 290176 619497 23114 043552 34115 5593 4581 888-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 8899297 1835 2072 50929 23314841 3161 28939 5655 8945 39777 1174 6336813 9322 790476317-
1.7. Ostatné aktíva3 764 9022 95552 92365 6272 5901 307 517352302 13586 8961 101 90751 38591 631306 09524 7652 318336 73626 864953559-
1.8. Celkom35 145 15887 158911 8961 119 34864 8149 014 57229 9782 804 143728 53710 444 304315 2301 336 1883 848 9151 280 43642 3682 621 844396 23744 04921 791-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny20 372 32764 452593 594753 32241 9345 302 34221 5261 945 642264 0295 749 256221 727368 9382 808 061545 45724 8271 291 661296 98334 72216 194-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 596 9842 969163 076142 9526861 426 266955436 06678 8102 821 65229 733110 669884 654205 1631 920226 42659 9763 160645-
2.2.2. Ústredná štátna správa 121 3408777 3291 58042812 9681 52415 2983 35026 2178 9513 71822 9146 3775475 1052 041687170-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 654 00360 605423 189608 79040 8203 863 10819 0471 494 278181 8692 901 387183 043254 5511 900 493333 91722 3601 060 130234 96630 87515 379-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 958 56444 098281 477237 33521 7192 404 20415 2311 133 449158 1071 258 810103 050194 0151 231 934283 98616 445398 706119 49923 15812 446-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 996 80713 855137 01640 94016 535889 1082 538343 03911 751792 35577 80744 447220 29137 7765 312238 284112 5297 1341 940-
2.2.3.2.1. do 1 roka 846 4937 33680 16612 21713 886223 5561 675110 2004 927152 71639 51729 60531 80020 8372 14933 07575 7763 216925-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov217 5111 74814 2915651 42953 66641848 95363639 1196 9014 20122 5483 1601 4824 92110 0012 104591-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 932 8044 77142 55928 1581 220611 886445183 8866 188600 52031 38910 641165 94313 7791 681200 28826 7521 813424-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 410 3432 6524 641330 5152 536566 3761 2785319 331731 4882 01610 470313 37910 985283420 2321 902583993-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 364 3632 5324 285329 1321 864534 9191 2782059 250731 4882 01610 369308 8179 029116415 4391 902582989-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace45 9791203561 38367231 457032681001014 5621 9561684 793004-
2.2.3.4. REPO operácie288 2890550303 420017 2592 680118 7341705 619134 8891 1703202 9081 03500-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)579 829009 27902 38604 107208298 569317118 0442 429132 4846911 634221820-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 634 7826 617135 57575 5323891 078 1211 196252 090159 7521 085 5047 39249 484289 87848 833229428 76414 59671692-
2.4.1. do 1 roka 5)278 25752 14421 406418 363120 86431 932146 02105 0963 75111 745016 925000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)52 82624461 741011 216154 9892 62621 36202672 9133 48903 760000-
2.4.3. nad 2 roky3 303 6986 609132 98552 3853851 048 5421 180226 237125 194918 1217 39244 121283 21433 599229408 07914 59671692-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 520 74510 80782 76575 14011 542593 7394 806263 93054 059656 01854 27386 173353 06361 3004 349148 75548 4595 0203 177-
2.6. Zahraničné pasíva4 492 3202 96542 674142 7909 550803 7361 951107 946157 9211 599 96117 124607 23779 704457 64411 165423 19022 0641 4051 767-
2.7. Ostatné pasíva 3 545 1562 31857 28863 2851 3991 234 248499230 42892 5681 054 99614 397106 312315 78034 7181 729317 84013 9142 104561-
2.8. Celkom35 145 15887 158911 8961 119 34864 8149 014 57229 9782 804 143728 53710 444 304315 2301 336 1883 848 9151 280 43642 3682 621 844396 23744 04921 791-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt