Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 20 319 67165 592603 390674 65442 5975 426 18325 4391 661 121420 6016 042 112166 776412 8012 411 886579 80620 5491 444 251245 30330 32717 185-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 440 9652 930180 892201 86814 6242 009 4415 359373 125165 8762 868 55717 443221 164609 552391 9036 936312 16039 8096 3584 972-
1.1.2. Verejná správa995 4781 03023 72135 716322287 98448172 62817 040213 2288221 346267 8922 40413960 5067 9011 623190-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 883 22861 631398 777437 07027 6513 128 75819 5991 215 368237 6852 960 327148 511190 2911 534 442185 49913 4741 071 585197 59222 34612 023-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 600 63020 603195 449157 80512 9931 137 6047 585469 03295 2701 161 18467 03163 962662 11683 1894 768368 54269 0149 9945 642-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 957 84940 054174 581210 31612 8771 774 4269 414693 210135 1311 385 51074 79287 773629 67552 1266 611524 572120 12610 9805 032-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 714 0796 49117 99711 3791 715201 93183593 58716 698182 11915 20012 572110 4874 09341414 99519 4272 889484-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 560 24031 668118 849185 5308 6091 316 8648 264510 961100 6931 123 47350 29673 406383 84936 2045 573492 37294 0876 6654 236-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 683 5291 89537 73513 4072 553255 63131588 66217 74079 9189 2961 795135 33911 82962417 2056 6121 426312-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 166 10296428 72563 3471 775205 4632 60038 2676 280314 8856 64437 326238 82748 1782 093158 4668 4351 3711 347-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)158 64511235 601411 265014 8601 00298 748471 2303 8232 006220 0051700-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 776 42010 12872 833152 5716 847796 143531413 91722 862840 28756 752215 649699 223177 0804 087211 64986 3867 1101 236-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 019 3081 04324 97715 0221 074374 1907316 1108 580278 343828115 42175 56385 70443018 7872 049940137-
1.2.1.1. do 1 roka 259 651077530302 095078681114 526087 8065052 42826775000-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 31 114086255103 919073617819 59301 3574134 0887464107-
1.2.1.3. nad 2 roky 728 5421 04324 11614 4641 064368 1767314 5888 321144 22482826 25875 10029 18839717 5482 048940130-
1.2.2. Verejná správa 1 585 7708 66737 94665 0435 245267 966433233 88710 305221 56126 33658 102467 98354 0033 13363 94353 7475 574873-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 171 3434189 91072 506528153 98725163 9203 977340 38329 58842 126155 67737 373524128 91930 591595226-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)22 133000033102016 60903 34021 7823730000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 144 62254540 18722 929252295 2951 574105 37511 209427 3755 3547 680150 5837 16563450 65315 8731 245343-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 371 533268 7816 8641937 0581 29823 0812 035202 8854004 65663 7641 32722617 6969544510-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny761 34051931 35316 026233257 98527682 2049 174213 3654 9543 02486 8195 83840732 95714 918605343-
1.5. Zahraničné aktíva 5 401 3075 554122 775183 1059 9391 104 6721 151258 507169 5211 719 71522 845558 810177 601475 80213 261555 94915 6273 3791 956-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 6599277 2285 2112 50229 07814741 4071 28539 6425 7245 35977 0084 6536713 9412 807478317-
1.7. Ostatné aktíva3 733 4593 41452 61666 0532 5821 260 915316307 13192 2721 125 84551 51496 335295 69025 8902 267321 85126 4501 105468-
1.8. Celkom34 626 25686 160899 0281 104 52264 7188 912 61729 1562 787 458717 74910 211 585308 9601 299 9703 811 9941 272 18141 5052 588 324392 44643 64521 505-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny20 044 39163 379577 494743 68942 0615 273 37420 5781 916 659266 8425 552 876213 147365 5142 774 260560 28224 5131 278 931293 35134 32016 078-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 407 1203 249157 167142 0537031 418 424879442 28279 5942 667 29724 317111 758865 822207 4292 024221 09858 0893 063649-
2.2.2. Ústredná štátna správa 133 4114456 8501 38441912 82494915 3472 03731 11012 8113 55830 2285 3724785 6501 998698170-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 503 86059 685413 477600 25240 9393 842 12618 7501 459 030185 2112 854 469176 019250 1981 878 210347 48122 0111 052 183233 26430 56015 259-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 797 90443 335273 671230 12421 6032 371 33214 9211 101 645156 9971 200 583101 438190 8461 214 957296 42316 080391 439117 24022 69212 278-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 016 46713 690135 46840 47516 763902 0422 562341 71012 164803 08772 48544 137221 67138 5105 270239 877112 9507 3252 000-
2.2.3.2.1. do 1 roka 852 5797 08478 14711 54614 070229 8191 681108 0135 319156 42439 54428 95432 26821 8822 08132 93375 5283 261971-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov223 0601 79214 5555871 46855 24644150 17566242 2897 3424 50620 6333 1601 5054 82810 2932 209604-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 940 8284 81442 76628 3421 225616 977440183 5226 183604 37425 59910 677168 77013 4681 684202 11627 1291 855425-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 396 7502 6604 315329 6502 543567 0421 2675909 337720 7791 92610 371312 33411 802292418 2981 866543981-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 349 7072 5383 959328 2041 874534 8271 2672719 256720 7791 92610 292307 6569 757122413 4401 866543977-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace47 0421223561 44666932 21503198100794 6782 0451704 858014-
2.2.3.4. REPO operácie292 7390233301 710015 0856 713130 0201704 844129 2487463702 5691 20800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)553 127009 13402 53104 111204298 786314107 6122 298116 1166911 634229890-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 615 7036 745136 51274 3653891 074 1171 198254 899150 5701 077 7317 39250 501291 99649 646229423 90414 67471698-
2.4.1. do 1 roka 5)291 71054 38120 241420 514120 77429 425157 99405 2663 82111 572017 712000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)52 98724561 661010 268155 6491 82122 20802842 9163 96003 747000-
2.4.3. nad 2 roky3 271 0066 738131 67552 4633851 043 3351 182228 476119 324897 5297 39244 951285 25934 114229402 44514 67471698-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 540 10610 80482 14374 76911 452609 9444 733264 31453 715653 06455 04587 015356 61062 0594 292150 38348 2714 9823 165-
2.6. Zahraničné pasíva4 385 3792 99145 375138 7709 422777 4772 174117 430147 5011 550 06319 086587 81781 991443 50210 657424 39922 2451 3511 621-
2.7. Ostatné pasíva 3 487 5492 24257 50463 7951 3941 175 174473230 04598 9171 079 06513 976101 511304 83940 5761 745299 07313 6762 186543-
2.8. Celkom34 626 25686 160899 0281 104 52264 7188 912 61729 1562 787 458717 74910 211 585308 9601 299 9703 811 9941 272 18141 5052 588 324392 44643 64521 505-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt