Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 20 320 09865 592603 492674 65442 5955 426 18325 4391 661 121420 6016 042 112166 776412 8012 411 776579 80620 5521 444 582245 30330 32717 185-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 441 3082 930180 892201 86814 6362 009 4415 359373 125165 8762 868 55717 443221 164609 551391 9036 938312 49139 8096 3584 972-
1.1.2. Verejná správa995 5281 03023 72135 716322287 98448172 62817 040213 2288221 346267 9402 40413960 5067 9011 623190-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 883 26261 631398 879437 07027 6373 128 75819 5991 215 368237 6852 960 327148 511190 2911 534 285185 49913 4761 071 585197 59222 34612 023-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 600 82920 603195 460157 80512 9781 137 6047 585469 03295 2701 161 18467 03163 962662 26283 1894 769368 51269 0149 9945 642-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 957 73640 054174 582210 31612 8781 774 4269 414693 210135 1311 385 51074 79287 773629 54552 1266 611524 572120 12610 9805 032-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 713 8096 49118 00811 3791 716201 93183593 58716 698182 11915 20012 572110 3784 09341414 99519 2542 889484-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 560 95731 668118 439185 5308 6091 316 8648 264510 961100 6931 123 47350 29673 406384 78736 2045 573492 37294 2616 6654 236-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 682 9701 89538 13513 4072 553255 63131588 66217 74079 9189 2961 795134 38011 82962417 2056 6121 426312-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 166 04796428 81363 3471 776205 4632 60038 2676 280314 8856 64437 326238 65348 1782 093158 4968 4351 3711 347-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)158 64411225 601411 265014 8601 00298 748471 2303 8232 006220 0051700-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 776 30710 12872 997152 5716 965796 143531413 91722 862840 28756 752215 649698 710177 0804 112211 74186 3867 1101 236-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 019 3521 04324 97715 0221 102374 1907316 1108 580278 343828115 42175 56385 70443018 8032 049940137-
1.2.1.1. do 1 roka 259 651077530302 095078681114 526087 8065052 42826775000-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 31 114086255103 919073617819 59301 3574134 0887464107-
1.2.1.3. nad 2 roky 728 5861 04324 11614 4641 092368 1767314 5888 321144 22482826 25875 10029 18839717 5642 048940130-
1.2.2. Verejná správa 1 585 8288 66737 94665 0435 245267 966433233 88710 305221 56126 33658 102467 97954 0033 15863 98053 7475 574873-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 171 12741810 07472 506618153 98725163 9203 977340 38329 58842 126155 16837 373524128 95830 591595226-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)22 1940610033102016 60903 34021 7823730000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 144 62154540 12822 929253295 2951 574105 37511 209427 3755 3547 680150 6407 16563450 65315 8731 245343-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 371 540268 7816 8641937 0581 29823 0812 035202 8854004 65663 7711 32722617 6969544510-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny761 33251931 29416 026234257 98527682 2049 174213 3654 9543 02486 8695 83840732 95714 918605343-
1.5. Zahraničné aktíva 5 401 5895 554122 776183 1059 8211 104 6721 151258 507169 5211 719 71522 845558 810178 102475 80213 232555 97915 6273 3791 956-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 6749277 2285 2112 51829 07814741 4071 28839 6425 7245 35977 0044 6536713 9412 807478317-
1.7. Ostatné aktíva3 735 2843 41454 49266 0532 5761 260 915316307 13192 2701 125 84551 51496 335295 63925 8902 267321 85926 4501 105468-
1.8. Celkom34 628 75386 160901 1721 104 52264 7268 912 61729 1562 787 458717 74910 211 585308 9601 299 9703 811 8781 272 18141 5052 588 785392 44643 64521 505-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny20 044 71063 379577 493743 68942 0735 273 37420 5781 916 659266 8425 552 876213 147365 5142 774 133560 28224 5151 279 364293 35134 32016 078-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 406 4293 249157 106142 0537151 418 424879442 28279 5942 667 29724 317111 758865 673207 4292 024220 60558 0893 063649-
2.2.2. Ústredná štátna správa 133 4204456 8501 38442812 82494915 3472 03731 11012 8113 55830 2285 3724785 6501 998698170-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 504 86159 685413 537600 25240 9303 842 12618 7501 459 030185 2112 854 469176 019250 1981 878 232347 48122 0131 053 109233 26430 56015 259-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 798 29543 335273 671230 12421 5972 371 33214 9211 101 645156 9971 200 583101 438190 8461 214 957296 42316 082391 834117 24022 69212 278-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 017 03813 690135 52840 47516 760902 0422 562341 71012 164803 08772 48544 137221 69338 5105 270240 369112 9507 3252 000-
2.2.3.2.1. do 1 roka 852 4227 08478 14711 54614 067229 8191 681108 0135 319156 42439 54428 95432 11421 8822 08132 93375 5283 261971-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov223 0601 79214 5555871 46855 24644150 17566242 2897 3424 50620 6333 1601 5054 82810 2932 209604-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 941 5564 81442 82628 3421 225616 977440183 5226 183604 37425 59910 677168 94613 4681 684202 60827 1291 855425-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 396 7892 6604 315329 6502 543567 0421 2675909 337720 7791 92610 371312 33411 802292418 3371 866543981-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 349 7462 5383 959328 2041 874534 8271 2672719 256720 7791 92610 292307 6569 757122413 4791 866543977-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace47 0421223561 44666932 21503198100794 6782 0451704 858014-
2.2.3.4. REPO operácie292 7390233301 710015 0856 713130 0201704 844129 2487463702 5691 20800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)554 033009 13402 53104 111204299 692314107 6122 298116 1166911 634229890-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 613 4546 745134 25574 3653891 074 1171 198254 907150 5701 077 7317 39250 501291 99649 646229423 90414 67471698-
2.4.1. do 1 roka 5)289 55352 21820 241420 514120 78029 425157 99405 2663 82111 572017 712000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)52 99524621 661010 268155 6511 82122 20802842 9163 96003 747000-
2.4.3. nad 2 roky3 270 9066 738131 57552 4633851 043 3351 182228 476119 324897 5297 39244 951285 25934 114229402 44514 67471698-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 540 10110 80482 14274 76911 431609 9444 733264 31453 715653 06455 04587 015356 60862 0594 292150 40248 2714 9823 165-
2.6. Zahraničné pasíva4 386 6272 99147 534138 7709 421777 4772 174117 422147 5051 549 15719 086587 81781 991443 50210 657424 39922 2451 3511 621-
2.7. Ostatné pasíva 3 489 8282 24259 74863 7951 4121 175 174473230 04598 9131 079 06513 976101 511304 85240 5761 743299 08213 6762 186543-
2.8. Celkom34 628 75386 160901 1721 104 52264 7268 912 61729 1562 787 458717 74910 211 585308 9601 299 9703 811 8781 272 18141 5052 588 785392 44643 64521 505-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt